Biroul Național

Biroul Național este organul executiv al Partidului și este compus din 10 membri și din Președintele Partidului, care prezidează ședințele Biroului Național, având drept de vot.  

Mandatul membrilor Biroului Național este egal, ca durată, cu mandatul Președintelui Partidului. 

Printre competențele Biroului Național PLUS se numără coordonarea activității organizațiilor locale și județene cu privire la acțiuni și politici cu impact național, convocarea Convenției Naționale și a Consiliului Național și pregătirea documentelor care trebuie aprobate de către Consiliul Național și Convenția Națională, precum și înregistrarea și publicarea pe platforma internă a Partidului a oricărui proiect de moțiune programatică de nivel național.  

Totodată, Biroul Național propune Consiliului Național proiecte de moțiuni simple înaintate sau avizate de Comisia Națională de Politici și Programe și coordonează campaniile electorale la nivel național.  

Biroul Național se ocupă, prin Directorul Executiv al Partidului, de gestiunea resurselor umane ale PLUS în condițiile Regulamentului Intern. Lista completă a competențelor Biroului Național este detaliată în Statut. 

Biroul Național al PLUS este alcătuit din: