Comisia pentru Egalitate de Șanse

Comisia pentru Egalitate de Șanse (CES) din cadrul PLUS are drept obiective elaborarea de politici publice ce vor fi susținute de către PLUS în scopul asigurării egalității de șanse pentru toți, a încurajării participării în cadrul activității PLUS și a ocupării diferitelor funcții publice de către persoane reprezentând ambele genuri, și a celor care fac parte din grupuri minoritare, în mod special, a membrilor minorităților etnice din România, a tinerilor, a persoanelor de vârsta a treia, precum și a persoanelor provenind din medii defavorizate. De asemenea, CES îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, Statut sau Regulamentul Intern.

Comisia pentru Egalitate de Șanse este compusă din 7 membri, dintre care minim 3 reprezentanți ai fiecărui gen. De asemenea, dintre cei 7 membri ai Comisiei pentru Egalitate de Șanse, minim 3 trebuie să provină din grupuri minoritare, bazate pe criterii precum etnia, religia sau alte criterii similare.

Anual, Comisia pentru Egalitate de Șanse prezintă Consiliului Național un raport privind respectarea principiului nediscriminării și încurajarea egalității de șanse în cadrul PLUS.

Membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse sunt desemnați prin vot de către Consiliul Național, în baza candidaturilor primite din partea membrilor PLUS, pentru un mandat de cel mult 2 ani. La propunerea Președintelui PLUS, Comisia pentru Egalitate de Șanse desemnează prin vot secret un președinte dintre membrii săi.

Membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse PLUS sunt Valentina Antonie, Andra Cristina Croitoru, Oresti Ifandopol, Arpad Incze, Teodora Codruța Mocan, Zsolt Virag și Emilia Zamfir.