Comisia Națională de Cenzori

Comisia Națională de Cenzori este constituită din maxim 7 membri aleși prin vot secret de Convenția Națională, pentru un mandat de cel mult 2 ani.

Comisia Națională de Cenzori exercită activitatea de control financiar preventiv și audit al Partidului și asupra gestionării patrimoniului acestuia și realizează rapoarte de audit anuale pe care le prezintă Consiliului Național.

Președintele Comisiei Naționale de Cenzori, ales dintre membrii săi, face parte din Consiliul Național al PLUS.

Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Cenzori sunt stabilite prin Regulamentul Intern.

Membrii Comisiei Naționale de Cenzori sunt Gabriel Corneliu Albu, Sorin Andrei, Tiberiu Vasile Bîrlădeanu, Romică Alin Bosman, Bogdan Lucian Crăciunaș, Cristina Simona Grama și Ovidiu Radu.