Comisia Națională de Integritate și Arbitraj

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este organul de jurisdicție internă al Partidului, constituit la nivel național, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată.

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este constituită din maxim 7 membri, desemnați prin vot secret de Convenția Națională, în ordinea numărului de voturi obținute, pentru un mandat de cel mult 2 ani. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj își alege președintele dintre membrii săi.

Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj sunt stabilite prin Regulamentul Intern și prin Regulamentul de Arbitraj ale Partidului.

Printre competențele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj se numără soluționarea diferendelor dintre Filialele Județene, dintre Filialele Județene şi organele naționale de conducere sau între membri şi organele naționale de conducere, precum și soluționarea contestațiilor împotriva sancțiunilor dispuse de Birourile Filialelor Județene, de Biroul Național sau de Consiliul Național. De asemenea, CNIA este responsabilă de desemnarea raportorilor dintre membrii săi, de adoptarea Regulamentului de Arbitraj al Partidului și de îndeplinirea oricăror alte atribuții conferite prin lege, prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern în sarcina sa.

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj a PLUS este formată din Mihaela Căprăroiu, Bogdan Bilaus, George Valentin Dima, Remus Mîndru, Andreea Szabo, Anca Ileana Șerdean și este condusă de Mihnea Jida.