Comisia Națională de Politici și Programe

Comisia Națională de Politici și Programe este organul Partidului însărcinat cu elaborarea de politici publice.

Printre competențele Comisiei Naționale de Programe și Politici se numără realizarea proiectului de Program Politic al Partidului, pe baza moțiunii programatice câștigătoare în alegeri, realizarea proiectelor de politici sectoriale ale partidului și atragerea experților independenți în activitatea de fundamentare și elaborare a politicilor partidului.

Totodată, Comisia Națională de Politici Publice lucrează pe grupuri de lucru pe domenii de activitate, în coordonare cu membrii Biroului Național responsabili de domeniul respectiv, cooperând cu mediul academic, nonguvernamental, cu institute de analiză politică și de politici publice și alte organizații similare pentru îmbunătățirea calității profesionale a documentelor pregătite.

Comisia Națională de Politici Publice redactează sau avizează moțiunile simple și îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, Statut sau Regulamentul Intern.

Obiectivele și prioritățile Comisiei

Obiectivele CNPP sunt elaborarea / revizuirea periodică a proiectului Programului politic general, precum și a propunerii de Program de guvernare și pregătirea de documente de poziție care să fundamenteze reacții și poziții politice.

Prioritățile în activitatea CNPP se stabilesc în cadrul Comisiei, în funcție de prioritățile stabilite de Consiliul Național.

 

Comisia Națională de Politici și Programe a PLUS este formată din:

 • Andrei Blumer
 • Sorin Dan Clinci
 • Bogdan Deleanu
 • Victor Giosan
 • Daniela Giurcă
 • Liviu Iolu
 • Alin-Cristian Mituța
 • Ștefan Pălărie
 • Dragoș Pîslaru
 • Andrei Popescu
 • Diana Popp
 • Daniel Șandru
 • Sorin Sfîrlogea
 • Erika Stanciu
 • Ovidiu Țentea
 • Oana Țoiu
 • Vlad Voiculescu