Consiliul Național

Consiliul Național este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al Partidului în perioada dintre Convențiile Naționale. Consiliul Național este compus din Președintele Partidului, membrii Biroului Național, coordonatorii regionali, președinții filialelor județene, președinții filialelor sectoarelor Municipiului București și ai filialelor din Diaspora, președintele Generației PLUS, președintele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, președintele Comisiei Naționale de Cenzori, președintele Comisiei pentru Politici și Programe, președintele Comisiei pentru Egalitate de Șanse, președintele BMB și europarlamentarii PLUS.

Consiliul Național are următoarele competențe:

a) adoptă măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenției Naționale;

b) dezbate și adoptă Programul Politic al PLUS în condițiile prevăzute în Regulamentul Intern. Programul Politic al PLUS este redactat cu sprijinul Comisiei Naționale de Politici și Programe pe baza moțiunii programatice care a obținut cel mai mare număr de voturi în cadrul Convenției Naționale;

c) dezbate și aprobă politicile sectoriale naționale ale Partidului, redactate și/sau avizate de Comisia Națională de Politici și Programe;

d) dezbate și aprobă rapoartele anuale de activitate ale membrilor Partidului aleși membri ai Parlamentului României sau ai Parlamentului European, în condițiile Regulamentului Intern al Partidului;

e) adoptă prin vot Regulamentul Intern al PLUS, la propunerea Biroului Național;

f) propune Convenției Naționale modificări ale Statutului PLUS; în situații excepționale în care regulile Statutului sunt inoperabile, invalide sau creează blocaje în funcționarea Partidului, Consiliul Național poate amenda Statutul, urmând să supună amendamentele respective spre ratificare în cadrul următoarei Convenții Naționale;

g) alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Politici și Programe;

h) alege prin vot secret membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse;

i) dezbate moțiunea de neîncredere față de Președintele Partidului și de Biroul Național și dă un aviz consultativ;

j) decide prin vot secret, la propunerea Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii Consiliului Național, organizarea unui referendum intern pe o temă de interes politic național, conform prevederilor Regulamentului Intern;

k) decide prin vot secret, la propunerea Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii Consiliului Național, organizarea unui referendum neoficial pe o temă de interes politic național, deschis participării tuturor cetățenilor, conform prevederilor Regulamentului Intern;

l) stabilește criteriile și regulile privind desemnarea candidaților la alegerile parlamentare naționale, europene și pentru președintele României, pe baza prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentului Intern;

m) validează candidații la alegerile parlamentare, europene şi pentru Preşedintele României, pe baza prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentul Intern;

n) adoptă politica de alianțe a Partidului, la propunerea Biroului Național;

o) aprobă propunerile Biroului Național pentru funcțiile de prim-ministru și de miniștri, în cazul participării la guvernare;

p) aprobă dizolvarea organelor de conducere ale unei filiale județene, la propunerea Biroului Național, pe baza unui raport care să evidențieze încălcări grave ale Statutului, în acord cu Regulamentul Intern;

q) desemnează conducerea interimară a unei filiale județene, în cazul dizolvării sau suspendării conducerii anterioare, la propunerea Biroului Național;

r) aprobă cererea motivată a Biroului Național de suspendare a unui președinte și/sau a unui Birou de filială județeană, pe baza unui raport care evidențiază fie încălcări grave ale Statutului, fie nerealizarea flagrantă a contractului de performanță politică, în condițiile Regulamentului Intern;

s) adoptă sancțiuni, în acord cu prezentul Statut și cu Regulamentul Intern;

ș) aprobă rapoartele prezentate de Comisia Națională de Cenzori, Comisia Națională de Politici și Programe și Comisia pentru Egalitate de Șanse;

t) aprobă raportul anual al Biroului Național;

ț) alege membrii Biroului Național, dintre candidații propuși de Președinte;

u) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul Intern.

 

Componența Consiliului Național al PLUS:

 • Lavinia Aioanei
 • Ariane Ambrosius
 • Diana Amza
 • Raul-Andrei Apostoiu
 • Gabi Adrian Bălăjel
 • Florin Barbur
 • Otilia Belcineanu
 • Monica Berescu
 • Daniel-Codru Blaga
 • Luminiţa Bob
 • Romică Alin Bosman
 • Adina Florentina Bufnea
 • Diana Buzoianu
 • George Aurelian Cățean
 • Claudiu Ioan Chendeș
 • Oana-Ștefania Chirilă
 • Mircea Ciocan-Maior
 • Dacian Cioloș
 • Mihail David
 • Bogdan Deleanu
 • Andra Gabriela Dică
 • Pomana Dorin Marian
 • Oana-Maria Duma
 • Iustin Dumitrescu
 • Bogdan-Ionut Dumitrescu
 • Razvan Enescu
 • Aurel Fierăscu
 • Florin Valeriu Sabou
 • Victor Giosan
 • Daniela Giurca
 • Daniela Hering
 • Dan-Adrian Hodoș
 • Sergiu Horia Hossu
 • Cristian Paul Ichim
 • Octavian Iercan
 • Liviu Iolu
 • Dan Ionescu
 • Remus Florin Iordache
 • Cristian Irimiea
 • Roșca Iustin
 • Sorin Jianu
 • Stefan Lucian Judele
 • Rezso-Loránt Koszegi-Stoianov
 • Marcel Lăudatu
 • Adela Lile
 • Cristina Luca
 • Andrei-Razvan Lupu
 • Marian Machedon
 • Lucian Mataoanu
 • Radu Matei
 • Ioan Meraru
 • Ioana Mihăilă
 • Gabriela Mirescu
 • Andreea Mihaela Mitrofan Radoiu
 • Alin-Cristian Mituța
 • Mihai Razvan Moraru
 • Andu-Lucian Muflic
 • Raul Olajos
 • Marius Octavian Olaru
 • Magda Oleniuc
 • Monica Olteanu
 • Tudor-Ionuț Oprea
 • Ștefan Pălărie
 • Marian-Gabriel Paunica
 • Dragoș Pîslaru
 • Bogdan-Constantin Pomohaci
 • Raul Pop
 • Mihai-Catalin Pop
 • Călin Pop
 • Sorin-Mihai Popescu
 • Ana-Maria-Loredana Preda
 • Robert Ștefan Predescu
 • Alin-Costel Prunean
 • Sabin-Duşko Raciu
 • Mihai Radovicescu
 • Adrian - Radu Rey
 • Cristina Rizea
 • Ioana-Stefana Roman
 • Florin-Daniel Şandru
 • Adina Saniuta
 • Lorant Sas
 • Octavian Savoiu
 • Daniela Şerban
 • Silviu-Octavian Serban
 • Elena Simona Spataru
 • Erika Stanciu
 • Gabriel Stoica
 • Diana Stoica
 • Alin Stoica
 • Ramona Strugariu
 • Kinga Târlea
 • Ciprian Teleman
 • Roman Petru Ovidiu Țentea
 • Radu Țigănuș
 • Oana-Silvia Țoiu
 • Daniel-Petru Toma
 • Ioan-Dragoș Tudorache
 • Oana Maria Ungur
 • Oana Ursache
 • Gianina Ursu
 • Vlad Vasile Voiculescu
 • Marius Gabriel Vîlcu
 • Zsolt Virag
 • Radu George Vlădescu
 • Diana Zaharia
 • Emilia-Corina Zamfir