Coordonatori regionali

În scopul coordonării și monitorizării activității filialelor județene, membrii delegați PLUS la Convenția Națională desemnează 5 coordonatori regionali pentru fiecare dintre următoarele zone geografice:

  • Regiunea Nord-Est, cuprinzând județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui; 
  • Regiunea Sud-Estcuprinzând județele Vrancea, GalațiBuzăuBrăila, Tulcea, Constanța 
  • Regiunea Sud-Munteniacuprinzând județele Prahova, Dâmbovița, ArgeșIalomițaCălărași, Giurgiu, Teleorman 
  • Regiunea Sud-Vest-Olteniacuprinzând județele Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți 
  • Regiunea Vest, cuprinzând județele Hunedoara, Arad, Caraș-Severin, Timiș 
  • Regiunea Centrucuprinzând județele Harghita, Mureș, Alba, Covasna, Brașov, Sibiu;  
  • Regiunea Nord-Vest, cuprinzând județele Maramureș, Satu Mare, Bihor,Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj. 
  • Regiunea București-Ilfovcuprinzând sectoarele Municipiului București și județul Ilfov;  
  • Diaspora;

Cei cinci coordonatori regionali din fiecare regiune formează Consiliul Coordonatorilor Regionali. Printre competențele Consiliului Coordonatorilor regionali se numără reprezentarea intereselor regiunii în cadrul Consiliului Național, asigurarea bunei funcționări a filialelor județene, în baza prezentului Statut, a regulamentului intern și a Codului etic, aprobarea candidaților la alegerile pentru Consiliul județean și pentru Parlamentul României.

De asemenea, Coordonatorii regionali asigură colaborarea și schimburile de experiență între filialele județene PLUS din aceeași regiune, implementarea unitară la nivel regional a hotărârilor structurilor de conducere ale PLUS de la nivel național, reflectarea în politicile propuse de PLUS la nivel național a ideilor, propunerilor și nevoilor identificate la nivel regional.  

Lista completă a competențelor coordonatorilor regional și modul de exercitare a acestora sunt detaliate în Regulamentul Intern și în Statutul PLUSMandatul Coordonatorilor regionali este de 2 ani.