I. Introducere

II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrãm

III. Scopul colectãrii datelor cu caracter personal

IV. Durata pastrarii datelor dumneavoastrã cu caracter personal

V. Securitatea datelor

VI. Transferul datelor

VII. Drepturile dumneavoastrã

VIII. Informatii de contact

 

 

I.        Introducere

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 58/DEC/P pronunțatã de Tribunalul București – Secția a IV-a Civilã, în dosarul nr. 31929/3/2018, în ședința publicã din 26.10.2018, definitivã prin ne apelare). 

PLUS respecta drepturile si libertãțile persoanelor fizice si se angajeazã sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținãtorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricãror categorii de persoane fizice ale cãror date personale le prelucram in scopul realizãrii obiectivelor.

PLUS are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal.

Prezenta secțiune explicã în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastrã cu caracter personal atunci când utilizați platformele www.ro.plus si sistemele puse la dispoziție de parți, și unde vã puteți exercita drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR. Pentru alte situații (candidați, angajați) va rugam sa consultați notele de informare adecvate scopului respectiv.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrãm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastrã și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizãrii obiectivelor partidului.

 

II.        Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrãm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastrã (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectãm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborãrii directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectãm sunt cele furnizate de dumneavoastrã prin înregistrarea prin intermediul www.ro.plus, precum:

 

Vizitatori web-site

Donatori

Depunere adeziune membru si desfasurarea activitatii de membru

·        Cookies (Info)

·        interesele dumneavoastrã

·        alte date de contact precum numãrul de telefon si email

·        Numele si prenumele, cetãțenia

·        Date de contact precum: telefon sau adresa de email

·        Date de identificare: CNP, serie si nr CI (se va solicita si o copie)

·        Cookies (info)

·        interesele dumneavoastrã

·        Numele si prenumele, cetãțenia

·        Date de contact precum: telefon sau adresa de email

·        Date de identificare: CNP, serie si nr CI

·        Data nașterii

·        Adresa de domiciliu

·        Informații despre plãti cotizații

·        Informații despre conturi de social media (Facebook, Twitter, Instagram, altele)

Date sensibile: istoricul politic sau opiniile politice

 

Dacã comunicați cu noi prin e-mail este posibil sã reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastrã de e-mail și rãspunsurile pe care vi le furnizãm.

De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media ale partidului, cum ar fi Facebook sau Twitter, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastrã pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil sã ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervãm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacã ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil sã rãmânã copii dupã acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori.

Nu colectãm cu bunã științã informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

III.        Scopul colectãrii datelor cu caracter personal

Prelucrãm datele dumneavoastrã cu caracter personal în urmãtoarele scopuri:

a)     Monitorizarea traficului pe site-urile ro.plus

b)    înregistrarea adeziunii dumneavoastrã ca membri ai PLUS, pentru a va asigura drepturile și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aceastã calitate

c)     înregistrarea ca susținãtori a partidului PLUS, (pentru a va informa în legãturã cu campaniile care vã intereseazã, cu evenimentele care se desfãșoarã în zona dumneavoastrã, respectiv pentru a vã informa cu privire la oportunitãțile de voluntariat sau pentru a ne asigura cã sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurãrii oportunitãților oferite de calitatea de membru sau de susținãtor al mișcãrii politice.

d)    Evidenta donațiilor pentru susținerea activitãților partidului.

Aferente acestor scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueazã conform urmãtoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

-        Temeiul executãrii contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați.

-        Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevãzute de dreptul constituțional sau dreptul  public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce si-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificãri si identificãrii fraudelor, strângerea de semnãturi pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii)

-        Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activitãților specifice partidelor politice

-        Consimțãmântul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. In acest ultim caz consimțãmântul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțãmânt,

In cazul primirii consimțãmântului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificãri, de la care vã puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificãrii. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a rãspunde la solicitãrile dumneavoastrã și pentru a vã crea un cont în platforma pe care o utilizãm, astfel încât sã aveți o interacțiune personalizatã cu noi.

Prelucrãm datele dumneavoastrã și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

IV.        Durata pãstrãrii datelor dumneavoastrã cu caracter personal

Reținem datele dumneavoastrã cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizatã-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies (info).

In cazul scopului menționat la Cap. III lit. c) (persoana vizata-susținãtor) durata este de maxim 2 ani.

In restul cazurilor perioada de stocare nu va depãși 5 ani dupã închiderea relației avute anterior.

Perioada de retenție se calculeazã începând cu anul fiscal urmãtor celui in care a avut loc ultima activitate.

V.        Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastrã, luãm mãsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura cã datele dumneavoastrã sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastrã cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesarã îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv pânã când dumneavoastrã va exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurãm de respectarea principiului proporționalitãții colectãrii datelor. În situația în care existã un incident care afecteazã securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setãrile dumneavoastrã de confidențialitate menționate în prezenta politicã pot fi afectate de modificãrile aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificãri.

VI.        Transferul datelor

Datele dumneavoastrã cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevãzute în prezenta politicã privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurãm cã furnizorii și colaboratorii noștri asigurã confidențialitatea și oferã o protecție adecvatã datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurãm ca furnizorii din afara UE implementeazã clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeanã sau asigura conformitatea cu Privacy Shield daca sunt din SUA.

Stocãm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de gãzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți sã prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel va supunem atenția furnizorii cei mai importanți la aceasta data:

a)     3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurãrii activitãților si operațiunilor PLUS, susținãtorilor și a potențialilor susținãtori. Aceasta platforma este gãzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regãsi aici si informații asupra certificãrii Privacy Shield se regãsesc aici).

b)    Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate aici), cu scopul asigurãrii colaborãrii si comunicãrii prin mijloace electronice, toate datele fiind gãzduite in serverele din Europa.

c)     AWS (Germania) asigura gãzduirea pe servere dedicate a parte din platformele, aplicațiile mobile, site-uri, soluții informatice dezvoltate de echipele de angajați si voluntari din Partidul Plus (mai multe detalii pot fi regãsite aici).

d)    Google Analytics pentru a ne ajuta sã înțelegem și sã utilizãm mai bine www.ro.plus (Detalii aici).

Pentru a ne asigura cã datele dumneavoastrã cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractãm isi asuma respectarea  mãsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta certificãrii de tip Privacy Shield sau garanții suficiente cã datele dumneavoastrã sunt prelucrate în siguranțã și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

In eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantam ca exista un proces de evaluare a riscului si de verificare periodica a respectãrii masurilor tehnice si organizatorice care sa duca la o conformare deplina din punct de vedere al securitãții, confidențialitãții si cerințelor GDPR.

VII.        Drepturile dumneavoastrã

Aveți urmãtoarele drepturi în legãturã cu datele cu caracter personal pe care le prelucrãm:

·       Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrãm despre dumneavoastrã.

·       Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.

·       Dreptul de a solicita restricționarea prelucrãrii.

·       Dreptul de a solicita încetarea prelucrãrilor, dacã nu mai doriți sã faceți parte dintre membrii sau susținãtorii PLUS, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii realizate pânã la momentul solicitãrii de încetare.

·       Dreptul de a vã opune prelucrãrii datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazeazã pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

·       Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vã opune prelucrãrii de date pentru realizarea de profiluri.

·        Dreptul la portabilitatea datelor.

VIII.        Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastrã cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vã rugãm sã ne scrieți la adresa: [email protected].

De asemenea, dacã vã considerați vãtãmați în drepturile dumneavoastrã vã puteți adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia:

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificãri sau actualizãri, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa: https://www.ro.plus/gdpr. Va încurajam sa va informați periodic asupra modificãrilor efectuate.