Ioana Mihăilă

Medic endocrinolog, 40 de ani, căsătorită și cu doi copii, a înființat împreună cu soțul, tot medic, o clinică medicală privată, Medena.

Ioana Mihăilă este ceea ce oricine ar numi un om realizat pe plan personal și profesional. Odată cu fondarea PLUS, a vrut să se implice în politică și, după doi ani, a devenit nu doar președintele organizației județene Bihor, ci și candidat la Primăria Oradea al Alianței USR PLUS.

Ioana a fost parte din celula de criză PLUS COVID și a contribuit la programul de guvernare USR PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19.

Curriculum Vitae

 • Petiție pentru transparentizarea activelor și contractelor de chirie ale municipalității - Oradea

  Informaţia e putere

  Activele municipiului reprezintă averea urbei şi a locuitorilor acesteia. Ele cuprind toate bunurile aflate ȋn proprietatea oraşului, de la terenuri, clădiri sau apartamente, la maşini şi utilaje sau opere de artă din galerii ori exponatele din muzee. Tot active ale municipiului sunt şi depozitele bancare și titlurile de valoare precum acțiunile și părțile sociale deținute la diverse companii. Împreună ele sunt avuţia noastră a tuturor cetăţenilor oraşului şi de aceea considerăm că fiecare orădean trebuie să poată să afle unde şi cât de mare este, cine o foloseşte şi ȋn ce mod.

  Ȋn Oradea, la ora actuală, unui simplu cetăţean ȋi este aproape imposibil să găsească informaţii despre ce terenuri are primăria, unde sunt situate, ce suprafaţă au sau dacă sunt concesionate sau ȋnchiriate, către cine, pe ce perioadă şi pe ce sumă de bani.

  Municipalitatea are date ȋn chirie diverse clădiri, spaţii sau apartamente, dar nu există o evidenţă publică a acestora. Acest lucru poate, pe de o parte să aducă pierderi importante la bugetul local prin practicarea unor chirii preferențiale pentru apropriaţii decidenților din administrație și pe de altă parte, face loc pentru abuzuri prin creşteri nejustificate ale chiriilor ȋn cazul persoanelor sau companiilor neprietene.

  Lipsa transparenţei activelor municipalităţii şi a tranzacţiilor cu acestea este un factor favorizant pentru apariţia mafiei imobiliare. O practică des ȋntâlnită este cea prin care un dezvoltator imobiliar se foloseşte de administraţia locală pentru a obţine terenuri sau clădiri în zone centrale sau cu potențial de dezvoltare la preţuri mult mai mici decât cele ale pieţei. Administraţia locală expropriază proprietăţile private vizate de dezvoltatori la sumele minime prevăzute de lege, care nu ţin cont de preţul pieţei, pentru ca apoi să le dea ȋn concesiune sau să le vândă în mod discreționar către prieteni, care, prin valorificarea acestora vor obține supraprofituri.

  Pe de altă parte, chiar în cazul bunurilor din proprietatea Municipiului Oradea, valoarea lor este dată de valoarea de inventar, care din păcate nu este corelată cu valoarea de piaţă, ceea ce poate produce ȋn timp prejudicii importante. Astfel, vânzarea lor se poate face la preţuri mai mici decât valoarea lor reală către persoane care apoi le vând pe sume de 3-4 ori mai mari.

  Beneficiile transparenţei

  Cu toţii ne dorim o administraţie curată, ȋn slujba cetăţeanului şi care să ȋi apere interesele. O administrare transparentă şi profesionistă a activelor municipiului va genera venituri suplimentare la bugetul local prin reducea folosirii lor ilicite şi scăderea riscul de vânzare sau ȋnchiriere ilegală a acestora.

  Oraşele care au pus ȋn aplicare programe de transparentizare şi management structurat al proprietăţii publice au atras mai uşor investitori şi au oferit posibilităţi mai multe de dezvoltare start upurilor locale prin uşurarea procesului de identificare a unui spaţiu pentru afacere, prin oferirea de condiţii egale şi beneficii sau facilităţi corecte şi transparente pentru toţi competitorii economici.

  Primăria deţine un număr important de spaţii locative sociale. Prin transparentizarea informaţiilor privind chiriile şi utilizatorii lor ne vom asigura că acestea ajung ȋntradevăr la oamenii care trec printr-o perioadă grea şi care au cu adevărat nevoie de un ajutor din partea comunităţii. Rolul social pe care il au aceste spaţii s-a diminuat constant inclusiv ca ajutor pentru familiile tinere sau ca locuinţe de servici, de exemplu pentru doctori.

  Inventarierea corectă şi actualizarea valorii terenurilor şi clădirilor din proprietatea primăriei va creşte credit ratingul oraşului şi capacitatea acestuia de a accesa ȋmprumuturi mai mari la dobânzi mai mici.

  Propunerea USR PLUS

  Administraţiile locale din Europa şi SUA au făcut paşi importanţi ȋn direcţia unei guvernări locale transparente. Credem a venit momentul ca şi Oradea să ia exemplul unor oraşe precum Philadelphia, Chicago sau cele din Lituania.

  Propunem crearea unui site care să aibă la bază o hartă interactivă (cu posibilitatea vizualizării mai multor layere: vizualizare din satelit, PUZ, PUG) pe care să fie evidenţiate toate proprietăţile primăriei cu următoarele date:

  • Date generale: adresa; categoria de folosinţă; suprafaţa; date despre utilităţi şi accesul la servicii; număr cadastral; număr de inventar; situaţia juridică;
  • Date financiare: valoarea activului; proprietarii şi utilizatorii; valoarea , data şi durata contractelor de vânzare, ȋnchiriere sau concesiune; valoarea la care se poate face ȋnchirierea sau concesionarea activelor libere de sarcini;
  • Informaţii privind planuri de dezvoltare, investiţii sau lucrări publica, propuneri legislative sau administrative care pot afecta zona ȋn care se află activele;
  • Date tehnice cu privire la starea obiectivelor, autorizaţii sau reglementări speciale, precum şi rapoarte ale inspecţiilor sau evaluărilor;
  • Poze ale proprietăților

  Credem ȋntr-o administraţie corectă şi transparentă, ȋn slujba cetăţenilor. Credem cu tărie ȋn dreptul contribuabilului de a şti ȋn orice moment ce se ȋntâmplă cu banii şi bunurile noastre, ale tuturor. Credem că este nevoie de măsuri proactive pentru prevenirea corupţiei şi responsabilizarea administraţei locale.

  Prin această petiţie cerem publicarea datelor privind activele municipiului ȋntr-un mod transparent, uşor de accesat de către orice cetăţean, cu o trasabilitate a lanţului decizional. Cerem un dosar electronic actualizat ȋn timp real al chiriilor Primăriei Municipiului Oradea, a companiilor şi a instituţiilor din subordinea acesteia şi actelor de vânzare/cumpărare sau concesiune din ultimii 8 ani.

  Semnează şi tu dacă şi tu ȋţi doreşti o administraţie corectă şi transparentă!

  Notă GDPR: datele dvs. sunt prelucrate în conformitate cu Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal.