Iulian Popa

Iulian Popa a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului în anul 2012 cu titulatura de Inginer Geodez.

S-a specializat în domeniul Securității și Sănătății în Munca urmând cursurile Universității Politehnice București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică în anul 2020 cu titulatura de - evaluator de risc în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

În cei aproape 10 ani de activitate profesională a fost implicat în diverse proiecte de dezvoltare și modernizare a companiilor in care a activat.  

Curriculum Vitae

Iulian Popa

Iulian Popa 120sc