Avocat Oana Murariu

A fost o studentă de elită a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, absolvind facultatea prima din serie. Ulterior, a absolvit și două masterate axate pe dreptul afacerilor în cadrul aceleiași facultăți. Este avocat titular al propriului cabinet de avocat, cu sediul în Cluj-Napoca. Recent, a obținut învestirea Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză calificată drept apărare a statului de drept.

Face parte din Comisia juridică de disciplină și imunități, respectiv din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților, fiind deputat ales în circumscripția nr. 13 Cluj. Din decembrie 2020 este secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Proiectul său principal vizează eficientizarea sistemului judiciar prin degrevarea instanțelor de judecată, cu consecința creșterii calității actului de justiție. Printre inițiativele legislative pe care le are în vedere se numără: pronunțarea hotărârii judecătorești odată cu motivarea, obligativitatea fixării cauzelor de pe listă pe ore pentru o mai bună administrare a ședinței de judecată, introducerea medierii ca procedură obligatorie în cadrul procesului civil, după declanșarea acestuia, creșterea atractivității modalităților alternative de soluționare a diferendelor, stabilirea unei modalități procedurale de remunerare a experților judiciari în funcție de rapiditatea cu care finalizează raportul de expertiză, avansarea proiectului de digitalizare a justiției, reglementarea avocaturii pro bono etc.

Curriculum Vitae

Oana Murariu

Oana Murariu 217sc