Organizarea PLUS

Biroul Național este organul executiv al Partidului și este compus din 10 membri și din Președintele Partidului, care prezidează ședințele Biroului Național, având drept de vot.

Mandatul membrilor Biroului Național este egal, ca durată, cu mandatul Președintelui Partidului.

Printre competențele Biroului Național PLUS se numără coordonarea activității organizațiilor locale și județene cu privire la acțiuni și politici cu impact național, convocarea Convenției Naționale și a Consiliului Național și pregătirea documentelor care trebuie aprobate de către Consiliul Național și Convenția Națională, precum și înregistrarea și publicarea pe platforma internă a Partidului a oricărui proiect de moțiune programatică de nivel național.

Află mai multe

Consiliul Național este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al Partidului în perioada dintre Convențiile Naționale. Consiliul Național este compus din Președintele Partidului, membrii Biroului Național, coordonatorii regionali, președinții filialelor județene, președinții filialelor sectoarelor Municipiului București și ai filialelor din Diaspora, președintele Generației PLUS, președintele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, președintele Comisiei Naționale de Cenzori, președintele Comisiei pentru Politici și Programe, președintele Comisiei pentru Egalitate de Șanse, președintele BMB și europarlamentarii PLUS.

Află mai multe

Împreună, construim cel mai democratic partid din România.

Află mai multe

În scopul coordonării și monitorizării activității filialelor județene, membrii delegați PLUS la Convenția Națională desemnează 5 coordonatori regionali pentru fiecare zonă geografică. Cei cinci coordonatori regionali din fiecare regiune formează Consiliul Coordonatorilor Regionali.

Vezi toți coordonatorii

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este organul de jurisdicție internă al Partidului, constituit la nivel național, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată.

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este constituită din maxim 7 membri, desemnați prin vot secret de Convenția Națională, în ordinea numărului de voturi obținute, pentru un mandat de cel mult 2 ani. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj își alege președintele dintre membrii săi.

Află mai multe

Comisia Națională de Cenzori este constituită din maxim 7 membri aleși prin vot secret de Convenția Națională, pentru un mandat de cel mult 2 ani.

Comisia Națională de Cenzori exercită activitatea de control financiar preventiv și audit al Partidului și asupra gestionării patrimoniului acestuia și realizează rapoarte de audit anuale pe care le prezintă Consiliului Național.

Află mai multe

Comisia pentru Egalitate de Șanse (CES) din cadrul PLUS are drept obiective elaborarea de politici publice ce vor fi susținute de către PLUS în scopul asigurării egalității de șanse pentru toți, a încurajării participării în cadrul activității PLUS și a ocupării diferitelor funcții publice de către persoane reprezentând ambele genuri, și a celor care fac parte din grupuri minoritare, în mod special, a membrilor minorităților etnice din România, a tinerilor, a persoanelor de vârsta a treia, precum și a persoanelor provenind din medii defavorizate. De asemenea, CES îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, Statut sau Regulamentul Intern.

Află mai multe

Comisia Națională de Politici și Programe este organul Partidului însărcinat cu elaborarea de politici publice.

Printre competențele Comisiei Naționale de Politici și Programe se numără realizarea proiectului de Program Politic al Partidului, pe baza moțiunii programatice câștigătoare în alegeri, realizarea proiectelor de politici sectoriale ale partidului și atragerea experților independenți în activitatea de fundamentare și elaborare a politicilor partidului.

Află mai multe

Secretariatul General coordonează activitatea organizatorică, de comunicare internă, gestionează activitatea de resurse umane, pregătește lucrările organelor de conducere de la nivel național, și îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern.

Află mai multe