REGULAMENTUL DE INTEGRITATE ȘI ARBITRAJ AL PARTIDULUI LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE

 

Titlul I. DISPOZITII GENERALE-DOMENIUL DE REGLEMENTARE

Articolul 1 Definitii


Sectiunea I Dispozitii generale privind comisiile

Articolul 2 Definirea comisiilor
Articolul 3 Sediile Comisiilor de Integritate si Arbitraj Articolul 4 Atributiile comisiilor
Articolul 5 Procedura de alegere a CNIA/CJIA
Articolul 6 Durata. Mandatul si incompatibilitati de functie in cadrul partidului Articolul 7 Comportamentul membrilor CNIA/CJIA
Articolul 8 Suspendarea mandatului Articolul 9 Pierderea mandatului
Articolul 10 Destituirea pe motive obiective si Motiunea de neincredere

Sectiunea a II-a .Conducerea Comisiilor

Articolul 11 Alegerea presedintelui CJIA/CNIA Articolul 12 Atributiile presedintelui CJIA/CNIA Articolul 13. Desemnarea unui secretar general


Sectiunea a III-a.Sedintele administrative ale Comisiilor

Articolul 14 Convocarea sedintelor administrative CNIA/CJIA Articolul 15 Derularea sedintelor administrative .Cvorumul.Votul


Sectiunea a IV-a. Conservarea documentelor si arhivarea. Accesul. Transparenta activitatilor

Articolul 16 Reguli de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal Articolul 17 Conservarea documentelor
Articolul 18 Registrele electronice Articolul 19 Transparenta activitatilor Articolul 20 Indemnizatii si resurse


Titlul II PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Sectiunea I COMPETENTA MATERIALA. Competenta dupa materie si competenta dupa obiect

Subsectiune I Competenta dupa materie

 

Capitolul 1. COMPETENTA –PROCEDURA DISCIPLINARA


Articolul 21 ORGANELE competente in aplicarea sanctiunile
Articolul 22 ORGANELE competente in contestatiile impotriva deciziilor de sanctionare


Capitolul 2.COMPETENTA –PROCEDURA DIFEREND

Articolul 23 ORGANELE care solutioneaza diferendele
Articolul 24 ORGANELE competente in contestatiile impotriva deciziilor diferend

Capitolul 3. COMPETENTA PROCEDURA ELIGIBILITATE

Articolul 25 ORGANELE competente in procedura de eligibilitate


Subsectiunea a II-a. Competenta dupa obiect


Capitolul 1. Obiectul sesizarii/autosesizarii in cadrul procedurii disciplinare

Articolul 26 Nerespectarea obligatiilor de catre simplii membri sau membrii reprezentanti Articolul 27 Nerespectarea obligatiilor de catre membrii reprezentanti
Articolul 28 Disimularea indeplinirii conditiilor de adeziune sau eligibilitate Capitolul 2. Obiectul sesizarii in cadrul procedurii diferend
Articolul 29 Obiectivele politice si principiile partidului
Articolul 30 Diferend: contracte de performanta/ acorduri de colaborare Articolul 31 Diferend: respectarea drepturilor membrilor
Articolul 32 Diferend: respectarea drepturilor membrilor reprezentanti

Sectiunea a II-a.CONSTITUIREA COMPLETULUI. INCOMPATIBILITATI
Articolul 33 Constituirea organelor decizionale
Articolul 34 Constituirea completului Comisiei si a Raportorului Articolul 35 Incompatibilitatea.Abtinerea. Recuzarea
Articolul 36 Procedura abtinerii Articolul 37 Cererea de recuzare Articolul 38 Solutionarea recuzarii Articolul 39 Conexarea cauzelor
Sectiunea a III-a TERMENELE Articolul 40 Calculul termenelor
Articolul 41 Termenul general de solutionare a procedurii disciplinare
Articolul 42 Termenul general de solutionare a procedurii diferend Articolul 43 Termenul general de solutionare a procedurii de eligibilitate


Sectiunea a IV-a SESIZAREA si COMUNICAREA ACTELOR de PROCEDURA

Subsectiunea I Citarea si comunicarea actelor de procedura Articolul 44 Citarea si comunicarea actelor de procedura

Subsectiunea a II-a Sesizarea/autosesizarea si inadmisibilitatea Capitolul I Sesizarea: Forma. Regularizarea. Nulitatea

Articolul 45 Procedura de sesizare
Articolul 46. Forma sesizarii in procedura disciplinara sau in procedura diferend Articolul 47.Forma autosesizarii pe procedura disciplinara
Articolul 48 Forma sesizarii in procedura de eligibilitate Articolul 49 Nulitatea sesizarii/autosesizarii
Articolul 50 Organul competent cu verificarea sesizarii in procedura disciplinara: Raportorul Articolul 51 Organul competent cu verificarea sesizarii in procedura diferend: Completul numit al comisie

Capitolul II Inadmisibilitatea

Articolul 52 Verificarea cu prioritate a admisibilitatii cererii de catre raportor sau completul Comisiei
Articolul 53. Termenul pentru a se pronunta pe admisibilitate sau declinare de competenta

Subsectiunea a III-a Intampinarea si reconventionala Articolul 54 Scopul si cuprinsul intampinarii
Articolul 55. Cererea reconventionala


Sectiunea a V-a. SOLUTIONAREA

Subsectiunea I Principiile aplicabile tuturor procedurilor Articolul 56. Principii
Subsectiunea a II-a Verificarea dosarului; Citarea;Prezenta partilor

Articolul 57 Verificarea dosarului
Articolul 58 Termenul de citare pentru administrarea probelor Articolul 59 Absenţa unei părţi
Articolul 60 Solicitarea judecării în lipsă Articolul 61 Absenţa ambelor părţi


Subsectiunea a III-a Probe

Capitolul I Propunerea si administrarea

Articolul 62 Caracteristica probelor; Sarcina probei Articolul 63 Propunerea probelor
Articolul 64 Administrarea probelor
Capitolul II Probele admisibile in functie de procedure Articolul 65 Probe procedura disciplinara
Articolul 66 Probe procedura diferend
Articolul 67 Proba- procedura eligibilitatii.


Capitolul III .Dispozitii comune privind probele Articolul 68 Informatii de la autoritati
Articolul 69 Aprecierea probelor

Subsectiunea a IV-a Dezbateri /Raport final- raportor Articolul 70 Termenul de dezbateri
Articolul 71 Raportul final/Ramanerea in pronuntare Articolul 72 Ascultarea partii de catre organul decizional Articolul 73 Locul dezbaterii si luarii deciziei

Sectiunea a VI-a. DECIZIILE Subsectiunea I Deciziile preliminare
Articolul 74 Categoriile de decizii preliminare
Articolul 75 Decizia preliminara pe regularitatea sesizarii Articolul 76 Decizia preliminara pe admisibilitatea litigiului Articolul 77 Decizia preliminara privind administrarea probelor Articolul 78 Dispozitii comune deciziilor preliminare

Subsectiunea a II-a Decizii pe fond

Articolul 79 Deliberarea, pronunţarea, motivarea Articolul 80 Deciziile care se pot pronunta
Articolul 81 Lămurirea, completarea şi îndreptarea deciziilor Subsectiunea a III-a Dispozitii finale
Articolul 82 Comunicarea deciziilor Articolul 83 Efectele deciziei
Articolul 84 Publicarea deciziilor pe platforma partidului

Sectiunea a VII-a CONTESTATIA

Subsectiunea I Comptenta de solutionare

Articolul 85 Procedura disciplinara Articolul 86 Procedura diferend Articolul 87 Procedura eligibilitate


Subsectiunea a II-a Termenul Articolul 88 Termen de exercitare
Subsectiunea a III-a Forma si motivele contestatiei Articolul 89 Forma contestatiei
Articolul 90 Documentele anexate la contestatie
Articolul 91 Motivele contestatiei


Subsectiunea a IV-a Solutionarea Articolul 92 Verificarea inadmisibilitatii Articolul 93 Procedura
Articolul 94 Solutionarea si deciziile contestatiei


Subsectiunea aV-a Deciziile specifice contestatiei

Articolul 95 Deciziile specifice procedurii disciplinare Articolul 96 Decizii specifice procedurii diferend/ arbitraj Articolul 97 Deciziile specifice procedurii de eligibilitate

Sectiunea aVIII-a CHELTUIELI Articolul 98 Cheltuielile de solutionare

CAP.I. DISPOZITII GENERALE-DOMENIUL DE REGLEMENTARE


- Articolul 1. Definitii

Art 1. În cadrul prezentului Regulament se aplică următoarele definiţii:

(1) „organele naţionale de conducere” - Consiliul Naţional, Biroul Naţional şi Preşedintele
+PLUS
(2) „organele judeţene de conducere” - Birourile Filialelor Județene, respectiv Preşedinţii Filialelor Judeţene ale PLUS, cat si coordonatorii regionali
(3) „organe de conducere la nivel local” - Birourile Filialelor Locale şi ale comunităţilor +PLUS şi preşedinţii filialelor locale / coordonatorii comunitatilor
(4) „organe de conducere” - cele menţionate la articolul 21 din prezentul regulament
(5) „comisiile de integritate şi arbitraj” - Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) şi Comisiile Judetene de Integritate si Arbitraj (CJIA)
(6) „organe de control” - comisia naţională de cenzori, respectiv comisiile judeţene de cenzori ale +PLUS;
(7) „organ decizional” - organul care ia decizia de sanctionare
(8) „filiale locale” - filialele la nivel local ale +PLUS
(9) „filială judeţeană” - filialele la nivel judeţen ale +PLUS, inclusiv filialele din Diaspora şi filialele sectoarele Municipiului Bucureşti, asa cum sunt definite in Statut si in Regulamentul Interior
+PLUS
(10) „comunităţi” - comunităţile locale ale +PLUS;
(11) „structurile teritoriale ale +PLUS” - comunităţile, filialele locale şi filialele judeţene
(12) „alegeri la nivel naţional” - alegerile pentru Preşedinţia României şi Parlamentul României
(13) „alegeri la nivel local şi judeţean” - alegerile pentru primari şi consilieri locali sau judeţeni în localităţile, respectiv judeţele României
(14) „alegeri la nivel european” - alegerile pentru Parlamentul European
(15) „membru +PLUS” - o persoană care detine calitatea de membru +PLUS în conformitate cu Statutul +PLUS
(16) „Statutul +PLUS” - Statutul în vigoare pe baza căruia funcţionează +PLUS, în condiţile legii
(17) „sancţiune” - masura mentionata la art 89 a Statutului +PLUS si generata de incalcarile prevazute la articolele 26-28 din reglament
(18) ’’diferend’’ - o neintelegere intre parti generata de o incalcare a drepturilor, a unor contracte sau a principiilor si obiectivelor de partid daca nu reprezinta motiv de sanctiune
(19) „decizie” - solutia data de organele de conducere sau de catre comisii de integritate si arbitraj
(20) ’’Forta majora” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
(21) ‘’Caz fortuit’’ - un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs
(22) ’’Sistemul rotativ’’ de desemnare a raportorului sau completului: desemnarea membrilor se face in mod rotativ, in principiu neputand sa fie desemnat acelasi membru daca nu au avut deja toti din Comisie acest rol. Pe cale de exceptie, in caz de abtinere/recuzare, se poate ajunge din nou la un membru care deja a lucrat.
(23) ’’Majoritate simpla’’- reprezinta majoritatea de jumatate plus unul, in cazul comisiei de 4 voturi din 7, in cazul completului 2 voturi din 3.
(24) ‘’Indisponibilitatea temporara’’ - perioada de convalescenta a Presedintelui, a unuia si / sau mai multor membri ai CNIA /CJIA sau a copiilor, sotului, parintilor ce necesita internare (dovedita cu inscrisuri de specialitate) sau perioada a evenimentelor familiale (nunta, luna de miere, nastere cu concediu de maternitate/paternitate, deces, concediu de odihna).

(25) ’’Dispozitiv’’ reprezinta o parte din decizie, respectiv solutia efectiva, ceea ce este de urmat
(26) ‘’Complet’’- subcomisie formata din 3 membri ai comisiei si care are rolul de a solutiona un litigiu
(27) ’’ conexarea’’ se defineste ca solutionarea mai multor sesizari sau sesizari si autosesizari de catre acelasi raportor sau complet
(28) “Raportorul” este membrul desemnat in cadrul procedurii disciplinare cu verificarea dosarului, administrarea probelor si redactarea raportului final ce trebuie inmanat organului decizional pentru aplicarea sanctiun
(29) “Conflict de interese”: cazurile prevazute la art 35 din prezentul Regulament in care interesul personal sau al apropriatilor, de ordin familial, moral, financiar, sentimental pot influenta decizia
(30) Incompatibilitatea membrilor- cand membrul in cauza nu poate solutiona cauza ca urmare a situatiilor prevazute de prezentul Regulament din diferite motive, detaliate in regulament
(31) Abtinerea: reprezinta declararea starii de incompatibilitate de catre unul sau mai multi membrii ai subcomisiei de solutionare si retragerea din procedura
(32) Recuzarea: declararea de catre una din parti a incompatibilitatii unui membru si solicitarea ca acesta sa fie inlocuit in solutionarea cauzei
(33) Competenta dupa materie reprezinta determinarea organului sau a comisiei competente sa solutioneze in functie de procedura (disciplinara, de diferend, eligibilitate)
(34) Competenta dupa obiect - determiarea procedurii de urmat in functie de obiectul cererii.
(35) Afin - Persoană care este rudă prin alianță.
(36) Ascendenti pana la al patrulea grad - parintii, bunicii, surorile si fratii parintilor cat si al bunicilor
(37) Descendentii -copii/ nepotii/ stranepoti/ stra stranepoti
(38) Rude pana la al patrulea grad: verisori primari
(39) Intampinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apara, in fapt si in drept, faţă de sesizarea reclamantului.
(40) Cererea reconventionala - - cererea prin care paratul are pretentii impotriva reclamantului privind aceeasi situatie divergenta (situatie de conflict, neintelegere) mentionata sau strans legata de cea din sesizare
(41) Reclamant este persoana care trimite organului decizional sau comisiei cererea inititala
(42) Paratul este persoana impotriva caruia se face cererea initiala
(43) Citatie este adresa prin care o parte este chemata in fata organului decizional/raportorului/ comisiei
(44) Greseli materiale- greseli care nu au o influenta asupra solutiei efective, dar care pot influenta punerea in aplicare, cum ar fi un nume de familie gresit cu o litera.
(45) actul de procedura- actul care apartine unei proceduri, respectiv procedurii din regulament
(46) Decaderea din termen - ca se mai poate formula o astfel de cerere ulterior acelui termen.
(47) Administrarea probelor - verificarea, includerea actelor la dosar, ascultarea martorilor, realizarea si discutarea expertizei.
(48) Regularizarea sesizarii: completarea ei potrivit regulamentului
(49) litigiu - Conflict între membri, intre membri si organe, intre organe, care poate forma obiectul unei proceduri potrivit prezentului regulament
(50) subzista - exista sau a existat

(51) drepturile procesuale - drepturile din cadrul procedurii
(52) decizii pe fond - decizii pe subiectul efectiv dedus solutionarii Sectiunea 1. Dispozitii generale privind comisiile
Articolul 2. Definirea comisiilor

(1) Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj (CNIA) este organul de jurisdicţie internă al Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS), constituit la nivel naţional.
(2) Comisiile Judeţene de Integritate şi Arbitraj (CJIA) sunt organele de jurisdicţie internă ale
+PLUS constituite la nivel judeţean.
(3) Pentru Diaspora (7 filiale) vor fi create cate o Comisie de Integritate si Arbitraj pentru fiecare filiala, pe modelul celor create in judete: Comisia Diaspora de Integritate si Arbitraj (CDIA).
(4) Pentru Bucuresti (6 Sectoare), vor fi create cate o Comisie de Integritate si Arbitraj, pe modelul celor create in judete, pentru fiecare sector .
(5) Toate Comisiile de Integritatea si Arbitraj (CIA) constituite in cadrul +PLUS funcţionează ca organe independente în cadrul partidului, fără personalitate juridică.
(6) Comisiile de Integritatea si Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, cu Statutul şi cu Regulamentul intern al +PLUS, în condiţiile legii.

Articolul 3. Sediile Comisiilor de Integritate si Arbitraj

(1) Sediul Comisiei Nationale de Integritate si Arbitraj este in Romania, la sediul central al partidului +PLUS, în municipiul București, strada Finlanda, nr. 15, Sector 1, România.
(2) Sediile Comisiilor Judetene de Integritate si Arbitraj sunt la sediul Filialelor Judetene.


(3) Sediul CDIA este la sediul Filialelor Diaspora corespunzatoare.
(4) Sediile Comisiilor de Sector de Integritate si Arbitraj sunt la sediul Filialelor de Sector.
(5) In toate comisiile de integritate, in activitatea curenta, administrativa cat si de solutionare se vor putea folosi mijloacele de comunicare la distanta in timp real. Comunicarea documentelor este valida daca este facuta la adresa oficiala de e-mail prevazuta in anexa 1 la prezentul Regulament .


Articolul 4. Atributiile comisiilor

(1) In cadrul procedurii disciplinare, Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj sau Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj indeplinesc potrivit Statutului si a dispozitiilor art. 22 si art. 34 din prezentului Regulament, urmatoarele atributii:
a. numeste raportori;
b. solutioneaza contestatiile.

(2) In cadrul procedurii de diferend, indeplinesc potrivit statutului si a dipozitiilor din Titlul II al prezentului Regulament urmatoarele atributii:

a) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj solutioneaza diferendele conform art. 23 alin. 1 din prezentul Regulament ;
b) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj solutioneaza diferendele de la art. 23 alin. 2 din prezentul Regulament;
c) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj solutioneaza potrivit art. 24 din prezentul Regulament contestatiile impotriva deciziilor pronuntate de Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj.

(3) In cadrul procedurii de eligibilitate, Comisiile de Integritate si Arbitraj PLUS indeplinesc potrivit statutului si a dipozitiilor din art 25 din prezentul Regulament, urmatoarele atributii:
(a)se pronuta la sesizarea organelor competente doar privind eligibilitatea candidatilor.

Articolul 5. Procedura de alegere a CNIA/CJIA

(1) Comisiile Nationale si Judeţene de Integritate şi Arbitraj sunt constituite din maxim 7 membri, desemnați prin vot secret de Convenția Națională, respectiv de Conventia Județeană, în ordinea numărului de voturi obținute, pentru un mandat de 2 ani.
(2) Conventia judeteana/nationala voteaza candidatii inainte ca mandatul comisiei respective sa fi ajuns la termen. Pe cale de exceptie, mandatul comisiei care a ajuns la termen va fi prelungit de drept pana la data urmatoarei Conventii bienale si inceperea noului mandat.
(3) Candidatii isi prezinta candidaturile acompaniate de un curriculum vitae (CV) si o scrisoare de intentie de maxim o pagina in care se va indica în linii generale motivele pentru care aplica la pozitia de membru in Comisie precum si modul in care persoana care candideaza va contribui la buna desfasurare a activitatii Comisiei ca viitor membru al acesteia.
(4) Campania de candidaturi trebuie sa se deschida cu cel putin 1 (o) luna inante de Conventia Judeteana sau Nationala.
(5) Comisia Nationala sau Judeteana dupa caz centralizeaza candidaturile cu ajutorul departamentului tehnic si le prezinta membrilor de partid cu cel putin 2 saptamani inainte de Conventia responsabila cu votul.

Articolul 6. Durata Mandatului si incompatibilitati de functie

(1) Mandatul fiecarui membru al comisiilor de integritate si arbitraj este de 2 (doi) ani. Acesta poate fi prelungit cu un numar de 2 (doua) mandate pentru un maxim de 3 (trei) mandate, respectiv un total de 6 (sase) ani. Mandatele pot fi succesive sau intermitente.
(2) Funcția de membru al CNIA sau CJIA este incompatibilă cu cea de membru al oricărui alt organ de conducere sau control al +PLUS, de la nivel local sau național. Cu titlu de excepție, Președintele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj este membru de drept al Consiliului Național al +PLUS.

Articolul 7. Comportamentul membrilor CNIA/CJIA

(1) Membrii se abțin să comunice în sfera publică, orice apreciere pozitivă sau negativă a activitatii lor in cadrul Comisiei, pentru a-și păstra legitimitatea;
(2) Membrii se conformeaza cu deciziile si comunicările validate cu majoritatea simpla în comisie, chiar contrar opiniei exprimate;
(3) Membrii chemați să voteze în comisie in cadrul sedintelor administrative sau de decizie au datoria de a exprima o decizie, abtinerea nefiind acceptata decat in cazurile specifice de incompatibilitate ;
(4) Membrii Comisiilor de Integritate si Arbitraj, indiferent de functii se angajeaza sa acorde disponibilitatea necesara activitatilor comisiei si sa isi exercite functiile cu buna-credinta si profesionalism;


Articolul 8. Suspendarea mandatului

(1) Punerea în mișcare a acțiunii penale impotriva membrului / Presedintelui Comisiei atrage suspendarea de drept a acestora din funcția deținută până la stingerea definitiva si irevocabila a acțiunii penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de achitare;
(2) În cazul în care persoana cu privire la care a fost pusă în mișcare acțiunea penală ocupă funcția de Președinte, Comisia se va întruni pentru a desemna un președinte temporar;
(3) In cazul suspendarii, pentru ca numarul de 7 membri a Comisiei sa fie mentinut, urmatorul pe lista potrvit votului Conventiei va prelua cu titlu temporar functia de membru.

Articolul 9. Pierderea mandatului

Membrii comisiilor de integritate si arbitraj din cadrul structurilor judeţene sau naţionale, indiferent ca sunt simpli membri sau presedinti in aceste Comisii, își pierd mandatul în următoarele situații:
a) în cazul pierderii calităţii de membru al Partidului;
b)prin destituire în cazul imposibilității îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă de minim 30 de zile;
c) prin destituire daca membrul refuza nejustificat indeplinirea obligatiilor ce-i incuba conform Statutului si prezentului Regulament, respectiv refuzul nejustificat de a participa in completul de solutionare sau de a-si indeplinii atributiile de raportor de cel mult 3 ori cumulat. Forta majora, cazul fortuit si indisponibilitatea temporara inlatura raspunderea pentru atributiile neindeplinite. Abtinerea potrivit motivelor de incompatibilitate, dovedite, nu echivaleaza cu un refuz;
d) prin demisie;
e) prin motiunea de neincredere potrivit statutului din partea Conventiei Nationale pentru membri CNIA si din partea Conventiei Judetene/Diaspora pentru membri CJIA/CDIA.
f) la expirarea duratei mandatului, astfel cum este aceasta prevăzută în prezentul Statut;
g) trimiterea in judecata ulterior punerii in miscare a actiunii penale atrage de drept pierderea functiei de membru a comisiei si implicit a celei de Presedinte ;
h) în alte situații prevăzute de normele legale în vigoare, prin Statutul +PLUS, prin prezentul regulament sau prin Regulamentul Intern +PLUS;
i) in cazul pierderii mandatului pentru ca numarul de 7 membri a Comisiei sa fie mentinut, urmatorul pe lista potrvit votului Conventiei va prelua defintiv functia de membru in mandatul respectiv.


Articolul 10. Destituirea pe motive obiective si Motiunea de neincredere

(1) Destituirea se poate face doar daca timp de 30 de zile, membrul este in imposibilitatea indeplinirii atributiilor sau refuza de 3 ori exercitarea atributiilor fara sa existe un caz de forta majora, caz fortuit sau o abtinere intemeiata potrivit prezentului Regulament.
(2) Minim 3 (trei) dintre membrii unei Comisii de Integritate si Arbitraj pot initia in forma scrisa transmisa prin mijloace de comunicare electronica la distanta pe email oficial oricand o destituire a unui alt membru al respectivei Comisii, daca acesta din urma nu-si indeplineste obligatiile, indiferent daca acest membru detine sau nu o functie in Comisie.
(3) Pentru a produce efecte, destituirea trebuie sa fie votata pentru, in mod obligatoriu si secret, de minim 5 din cei 7 membrii ai Comisiei.
(4) Moțiunea de neîncredere privind un membru CJIA, CDIA poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de
cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai judetului si respectiv al diasporei teritoriale. În cazul întrunirii condițiilor prevăzute Biroul Național convoacă Convenția filialei județene/diasporei în scopul supunerii la vot a moțiunii de neîncredere. Conventia decide potrivit statutului si a Regulamentului intern.
(5) Moțiunea de neîncredere privind un membru CNIA poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de
cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai PLUS, provenind din 1/2 dintre filialele județene ale PLUS. În cazul întrunirii condițiilor prevăzute, Consiliul Național convoacă Convenția Națională în scopul supunerii la vot a moțiunii de neîncredere. Conventia decide potrivit art 44 din statut.
(6) In cazul adoptarii destituirii sau motiunii de neincredere, pentru ca numarul de 7 membri a Comisiei sa fie mentinut, urmatorul pe lista potrivit votului Conventiei va prelua functia de membru.
(7) Daca cel exclus prin destituire sau motiunea de neincredere este presedintele, o noua alegere potrivit procedurii din prezentul Regulament va avea loc.


Sectiunea II.Conducerea Comisiilor

Articolul 11. Alegerea Presedintelui CJIA/CNIA

1) Comisia Națională si cele Judetene de Integritate și Arbitraj își aleg un Președinte dintre membrii lor. Alegerea se face in termen maxim de o luna de la numirea membrilor sai in functie prin Conventie Nationala / Judeteana, prin vot secret, cu majoritate simpla(jumatate plus unu din numarul membrilor).
2) Majoritatea simpla presupune votul a 4 din 7 membri. Daca acesta nu se obtine din primul tur, se desfasura al doilea tur cu primii doi clasati. In turul al doilea, castigatorul se alege cu aceeasi majoritate simpla. Pentru o buna functionalitate si pentru o asumare a responsabilitatii de a fi ales in comisie, abtinerea sau absenteismul la acest vot sunt interzise sub sanctiunea pierderii mandatului.
3) Oricare din membrii comisiei isi poate depune candidatura cel mai tarziu cu 2 zile inante de implinirea termenului de o luna.

4) Depunerea candidaturii presupune o scrisoare de intentie de maxim 1000 caractere cu spatii incluse trimisa la adresa Comisie.
5) Candidatul care ia legatura in orice mod cu un alt membru al comisiei in incercarea de a-i influenta votul, urmeaza a fi descalificat deindata ce acest fapt a fost adus la cunostinta si probat in fata comisiei. In acest caz, mijloacele de proba sunt cele prevazute in prezentul Regulament.


Articolul 12. Atributiile Presedintelui CJIA/CNIA (1)Presedintele CNIA reprezinta CNIA in CN si in acest sens:
a) In cazul unor modificari de Statut sau de Regulament Intern +PLUS votat de CN, Presedintele CNIA este obligat sa promoveze propunerile CNIA, votate cu majoritatea simpla. Abtinerea nu este permisa ;
b) In acest sens, Presedinte supune atentiei CN propunerile CNIA cu cel putin 10 zile inante de data sedintei CN ;
c) prezinta un raport lunar membrilor comisiei privind activitatea sa in CN.

(2) Presedintele CNIA/CJIA are atributii de reprezentare a Comisiei pe care o prezideaza in relatiile cu CJIA/CNIA pe de o parte si cu organele de conducere si control ale partidului +PLUS pe de alta parte, prezentand membrilor CNIA / CJIA un raport lunar privind indeplinirea acestor atributii.

(3) Presedintele Comisie CJIA sau CNIA :
a) numeste Raportorul sau Completul de solutionare a cauzelor sau a cererilor de recuzare prin sistemul rotativ ;
b) tine registrul online cu numirea rotativa pe care il partajeaza cu ceilalti membri ai Comisie ;
c)convoaca sedintele administrative ale Comisiei la propunerea membrilor Comisiei ;
d) stabileste ordinea de zi a sedintelor in functie de cererile membrilor Comisiei ;
e) redacteaza procesul-verbal al sedintelor administrative ale Comisiei ;
e) Realizeaza raportul anual privind activitatea CNIA/CJIA ce il prezinta Biroului si Consiliului National (la cerere), respectiv Biroului si Consiliului Judetean (la cerere), cu titlu de informatie. Raportul nu va contine date personale si este prezentat numai dupa ce a primit validarea membrilor Comisiei respective.

Articolul 13. Desemnarea unui secretar general

(1)In caz de indisponibilitate temporara a exercitarii functiei de Presedinte, acesta poate desemna un secretar general cu acordul acestuia, pe perioada de indisponibilitate. Indisponibilitatea temporara o definim ca fiind perioada de convalescenta a Presedintelui sau a copiilor, sotului, parintilor ce necesita internare (cu dovezi ce emana de la medicul de specialitate) sau perioada de lipsa din cauza anumitor evenimente familiale(nunta, luna de miere, nastere cu concediu de maternitate/paternitate, deces).


(2)O noua indisponibilitate temporara a Presedintelui determina o noua numire de secretar general."

 

Sectiunea III.Sedintele administrative ale Comisiilor

Articolul 14. Convocarea sedintelor administrative ale Comisiilor de Integritate si Arbitraj

(1) Comisiile de Integritate si Arbitraj se intrunesc in urma convocarii Presedintelui, minim o data pe luna sau ori de cate ori se impune pentru buna desfasurare a activitatii Comisiei. Convocarea se face cu minim 10 zile inaintea datei stabilite pentru intrunire, prin email si cuprinde ordinea de zi.
(2) Membrii pot propune subiecte pe ordinea de zi intr-un termen de cel mult 4 (patru) zile inante de data sedintei.
(3) Presedintele prezinta ordinea de zi completata cu propunerile membrilor cu cel putin 2 zile inante de data sedintei.
(4) In caz de urgenta, termenele prevazute la aliniatele (1) si (2) pot fi omise, insa pentru o corecta desfasurare a intrunirii se impune acordarea unui termen de cel putin o zi pentru ca membrii Comisiei sa poata suplimenta ordinea de zi.
(5) Convocarea Comisie se poate face si la solicitarea a cel putin 2 membri.

Articolul 15. Derularea sedintelor administrative. Cvorumul. Votul

(1) Sedintele administrative ale Comisiilor de Integritate si Arbitraj se desfasoara ca regula prin mijloace de comunicare la distanta, videoconferinte.
(2) Sedintele Comisiilor de Integritate si Arbitraj sunt conduse de Presedinte, de Vice- Presedinte sau de un membru delegat, urmarind ordinea de zi stabilita anterior.
(3) Cvorumul valabil este de minim 5 membri.
(4) Se accepta votul prin corespondenta/ in scris. Membrul aflat in imposibilitate de a participa la intrunire are posibilitatea expedierii in scris a votului / optiunii sale cu minim 10 ore inainte de sedinta celorlalti membrii. Astfel transmisa optiunea sa, aceasta va fi validata. In cazul procedurii urgente, transmiterea votului trebuie facuta cu 2 ore inainte pentru a putea fi considerat valabil.
(5) Presedintele va citi la fiecare punct al ordinii de zi, votul celor prin corespondenta.
(6) Comisia ia decizii cu majoritatea simpla a celor prezenti Plus si a celor care s-au exprimat prin corespondenta.
(7) Dacă la prima intrunire nu se indeplineste cvorumul, se va reconvoca Comisia în termen de 3 zile, mentinandu-se ordinea de zi. Votul prin corespondenta ramane aplicabil.
(8) Daca in ceea ce priveste cvorumul exista paritate numerica, majoritatea simpla nerealizandu-se, votul Presedintelui pe fiecare punct al ordinii de zi este decisiv.

Sectiunea a IV-a –Conservarea documentelor si arhivarea. Accesul. Transparenta Articolul 16. Reguli de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal
(1) Membrii Comisiilor de Integritate si Arbitraj se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu care au luat contact in activitatea lor in cadrul Comisiei sau in legatura cu
+PLUS, asa cum sunt definite in Regulamentul Interior +PLUS, si prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Confidentialitatea se impune atat pe parcursul procedurilor, cat si dupa finalizarea acestora.
(3) Inscrisurile procedurale sunt conservate si arhivate, confidentialitatea acestora fiind imperativa.
(4) Obligatia de confidentialitate nu afecteaza principiul transparentei in partid, art.19 din prezentul Regulament ramanand aplicabil.

 

Articolul 17. Conservarea documentelor

(1) Toate inscrisurile procedurale indiferent de calitate acestora (informatii, probe, rapoarte, hotarari, avize etc) sunt consemnate in dosare specifice atat electronice, cat si pe suport de hartie, inregistrate cu referinte unice.
(2) Arhivarea acestor elemente in format electronic se realizeaza intr-un drive la care au acces doar membrii Comisie in cauza. La acest drive se face o copie care se pastreaza la departamentul ’’IT’’.
(3) Este interzisa diseminarea de informatii fara acordul scris al Comisiei, acord obtinut prin majoritate simpla.
(4) Fiecare dosar are un folder cu numarul unic care se regaseste si la dosarul pe suport de hartie.

Articolul 18. Registrele electronice

(1) Partidul tine un registru de sanctiuni la care au acces toti membri Comisiilor de Integritate si Arbitraj cat si organele de conducere care aplica sanctiunile.
(2) Registrul de sanctiuni este completat de organul de conducere care aplica sanctiunea, indicand persoana, numarul de dosar, termenul pentru exercitarea contestatiei, solutia definitiva in urma contestatiei si data acesteia.
(3) Registrul de solutionare a diferendelor, indicand numarul de referinta unica (dosar), persoanele sau organele de partid implicate, solutia si data acesteia.

Articolul 19. Transparenta activitatilor

(1) Activitatile Comisiilor de Integritate si Arbitraj vor fi publicate pe site-ul ro.plus intr-o sectiune dedicata, accesibila doar membrilor PLUS si protejata de copiere, transfer si modificare.
(2) Astfel, se pot regasi :

a) Raportul anual de activitate al Comisiilor;
b) Dispozitivele solutionarilor diferendelor si a contestatiilor la diferend;
c) Dispozitivele solutionarilor contestatiilor relative la procedurile disciplinare;
d) Elemente statistice cu privire la activitatile Comisiilor.
(3) Dispozitivele prevazute la lit. b), c) vor contine numele partilor si obiectul sesizarii. Ele vor fi publicate in maximum 30 de zile de la solutionarea dosarelor.
(4) Nu se vor publica in integralitate dosarele de lucru, rapoartele, hotararile si alte documente interne ale Comisiilor.

Articolul 20. Indemnizatii si resurse

(1) Toti membrii Comisiilor de Integritate si Arbitraj efectueaza aceasta activitate pro bono, nepercepand nici o indemnizatie financiara sau in natura in nume propriu.
(2) In cazul in care se impune o deplasare, cheltuielile aferente deplasarilor si misiunilor(inclusiv operatiuni postale) Comisiei pot fi rambursate de partidul +PLUS pe baza de inscrisuri justificative.

 


Titlul II. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Sectiunea I Competenta materiala. Competenta dupa materie si competenta dupa obiect Subsectiunea I Competenta dupa materie
Capitolul 1. COMPETENTA –PROCEDURA DISCIPLINARA
Articolul 21: ORGANELE competente in aplicarea sanctiunile Organele care aplica sanctiunile (conform dispozitiilor art.90 din Statut)
a) Coordonatorul comunității (CC) / Presedintele Filialei Locale (PFL) este competent in
comunitatea pe care o conduce, in prima etapa, sa aplice sanctiuni pentru membrii simpli, fără funcţii de conducere / arbitraj / control, precum și pentru membrii care nu ocupă funcţii sau demnităţi publice. Acesta poate fi sesizat sau se poate autosesiza in acest sens;
b) Biroul Filialei Judeţene (BFJ) - este competent la nivelul judetului pe care il conduce, in prima etapa, sa aplice sanctiuni pentru coordonatorii comunităților sau președinții filialelor locale
+PLUS, precum și pentru membrii cu funcţii publice alese sau numite la nivel local. Acesta poate fi sesizat sau se poate autosesiza in acest sens;
c) Biroul Național (BN) - este competent, in prima etapa, sa aplice sanctiuni pentru membrii cu funcţii de conducere, arbitraj sau control în PLUS la nivel judeţean, precum și pentru membrii ori funcţii publice alese sau numite la nivel judeţean sau al filialelor sectoarelor Municipiului Bucureşti. De asemenea, pe cale de exceptie, acolo unde considera necesar ca se impune sa

preia cazul de la coordonatorii comunităților sau de la Biroul filialei județene. Acesta poate fi sesizat sau se poate autosesiza in acest sens;
d) Consiliul National (CN) - este competent, in prima etapa, sa aplice sanctiuni pentru membrii cu funcţii de conducere, arbitraj sau control la nivel naţional în partid, precum și pentru membrii cu funcţii politice alese sau numite la nivel naţional sau european. Acesta poate fi sesizat sau se poate autosesiza in acest sens.

Articolul 22: ORGANELE competente in solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor de sanctionare:

a) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) este competenta sa solutioneze contestatiile impotriva deciziei de sanctionare pronuntate de catre Coordonatorul comunitatii (CC) / Presedintele Filialei Locale (PFL), Biroul Filialei Judetene (BFJ) din judetul respectiv;
b) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa solutioneze contestatiile impotriva deciziilor de sanctionare pronuntate de Biroul National (BN) si de Consiliul National (CN).

Capitolul 2. COMPETENTA –PROCEDURA DIFEREND

Articolul 23. ORGANELE competente in solutionarea diferendelor

1) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) este competenta (art.39 alin.2 din Statut), sa solutioneaze urmatoarele diferende:
a) între membrii filialei județene;
b) între comunitățile din judeţ;
c) între comunitățile și filialele locale din județ;
d) între comunitățile sau filialele locale din judet şi organele de conducere sau control ale filialei judeţene;
e) între membrii partidului şi structurile de conducere sau control ale comunității sau filialei judeţene din care aceștia fac parte.

2) Comisia National de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta (art.56 alin.1 din Statut), sa solutioneze in prima instanta, urmatoarele diferende:
a) între Filiale Județene;
b) între Filiale Județene şi organele naționale de conducere si control;
c) între membri şi organele naționale de conducere si control.

(3) Atat CJIA, cat si CNIA devin competente in aceasta procedura, doar in urma unei sesizari, neputandu-se autosesiza.

Articolul 24. ORGANELE competente in solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor cu privire la diferende

a) Comisia National de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa solutioneze contestatiiile impotriva deciziilor pronuntate de catre Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj sau Comisia(iile) Diaspora de Integritate si Arbitraj (art. 39 alin.4 coroborat cu art. 56 alin.1 Statut);
b) Deciziile pronuntate de Comisie Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA), sunt definitive si obligatorii la nivelul partidului.

Capitolul 3. COMPETENTA PROCEDURA ELIGIBILITATE

Articolul 25. ORGANELE competente in procedura de eligibilitate

a) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) este competenta sa pronunte o decizie privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate a candidaților la alegerile de la nivel local și județean (art. 64 alin. 4 din Statut);
b) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa pronunte o decizie privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate a candidaților în cazul alegerilor la nivel național și european (art.64 alin.4 din Statut).
c) Comisia National de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa solutioneze contestatiile impotriva deciziilor pronuntate de catre Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (art. 39 alin.4 coroborat cu art. 64 alin.4 Statut);

SUBSECTIUNEA II. COMPETENTA DUPA OBIECT

Capitolul 1 Obiectul sesizarii / autosesizarii in cadrul procedurii disciplinare

Articolul 26. Nerespectarea obligatiilor de catre simplii membri sau membrii reprezentanti

In aplicarea art. 7, 8, 12 si 18 alin.4 din Statut, organele competente mentionate la art. 90 din Statut si la art. 21 din prezentul Regulament sunt sesizate sau se autosesizeaza pentru a analiza conform procedurii disciplinare, pentru incalcarea de catre un membru din subordine a uneia din urmatoarelor obligatii:

a. Sa respecte principiile +PLUS (Cap. B din Statut);
b. Să acționeze potrivit Codului Etic, Statutului, Regulamentului Intern, precum si potrivit hotărârilor adoptate de organele competente ale +PLUS de care a avut cunostinta;
c. Să acționeze potrivit sarcinilor individuale primite în conformitate cu programul politic național al +PLUS și cu programul politic de la nivel județean și local al filialei, respectiv al comunității din care face parte;
d. Să acționeze potrivit sarcinilor individuale primite în vederea creșterii reputației partidului în societate și a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
e. Să plătească o cotizație lunară de membru, în condițiile Regulamentului Intern;
f. Să aibă un comportament civic și moral în societate, care să nu aducă prejudicii imaginii
+PLUS;

g. Să asigure confidențialitatea informațiilor cu care au luat contact în activitatea lor din cadrul sau în legătură cu +PLUS;
h. Să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului European şi în cadrul structurilor administrației publice centrale sau locale în care au obținut un mandat cu susținerea +PLUS;
i. Să participe cu regularitate la convențiile județene sau naționale ale +PLUS în care sunt desemnați drept delegați şi la celelalte activități organizate de acestea;
j. Să nu exprime în public, în numele +PLUS, păreri care contravin politicii şi strategiei de comunicare a +PLUS;
k. Orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 14/2003 sau alte norme legale în vigoare;
l. Obligatia de informare a Coordonatorului de comunitate sau a Presedintelui Filialei Locale in privinta inceperii urmaririi penale sau privind punerea in miscare a actiunii penale contra propriei persoane(art.18 alin. 4 din Statut).

Articolul 27. Nerespectarea obligatiilor de catre membri reprezentanti

In aplicarea art. 67 si art. 69 din Statut, organele competente mentionate la art.21 din prezentul Regulament, sunt sesizati sau se autosesizeaza pentru a analiza conform procedurii disciplinare, pentru incalcarea de catre un membru reprezentant a uneia din urmatoarele obligatii:

a) obligația de a respecta, promova și acționa în spiritul valorilor și principiilor +PLUS;
b) obligația de a promova Manifestul, programul politic, politicile și pozițiile publice asumate de către +PLUS în interesul general și în limitele mandatului, responsabilității sau demnității respective;
c) obligația de a păstra o atitudine proactivă și implicată în relația cu cetățenii, organizând sau participând la consultări publice cu privire la aspecte de relevanța și asigurând transmiterea constantă a solicitărilor cetățenilor către organele de conducere ale +PLUS;
d) obligația de a iniția acțiuni și programe conform functiei detinute care să promoveze public valorile +PLUS și de a rămâne implicat în monitorizarea și derularea acestora;
e) obligația de a respecta hotărârile organelor competente ale +PLUS cu privire la modul de desfășurare a activității în cadrul funcției sau demnității publice ocupate;
f) obligația de a informa organele de conducere ale filialei +PLUS din care fac parte, în cazurile prevăzute la art. 67, lit. b), c) și f) din Statut sau Biroul Național, în cazurile prevăzute la art. 67 lit. a), d), e) și g) din Statut, cu privire la orice procedură disciplinară inițiată de către orice autoritate publică în ceea ce îi privește, precum și cu privire la orice acte de urmărire penală efectuate cu privire la persoana lor;
g) obligația de a informa organele de conducere ale filialei +PLUS din care fac parte, în cazurile prevăzute la art. 67 lit. b), c) și f) din Statut sau Biroul Național, în cazurile prevăzute la art. 67 lit. a), d), e) și g), cu privire la orice alte aspecte ce ar putea aduce atingere imaginii sau reputației +PLUS.

Articolul 28. Disimularea indeplinirii conditiilor de adeziune sau eligibilitate

In aplicarea art. 8 si art. 64 din Statut, organele competente mentionate la art. 90 din Statut si la art.21 din prezentul Regulament sunt sesizate sau se autosesizeaza pentru a analiza conform procedurii disciplinare:
a) ascunderea neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 8 din Statut, constatata ulterior obtinerii calitatii de membru;
b) ascunderea prin declaratii false a lipsei conditiilor de eligibilitate. Capitolul 2. Obiectul sesizarii in cadrul procedurii diferend
Articolul 29. Obiectul diferendului : Obiectivele politice si principiile partidului concretizate intr-un program

a) Comisa Judeteana de Arbitraj si Integritate (CJIA) competenta teritorial poate fi sesizata in vederea analizarii conform procedurii diferend, neintelegerile care pot aparea intre organele prevazute la articolul 23 b),c),d),e) din prezentul Regulament si care au ca obiect implementarea principiilor sau obiectivelor politice +PLUS de catre organele in cauza. Diferendul priveste implementarea programelor politice complexe si nu divergente de interpretare a principiilor sau obiectivelor;
b) In aplicarea art. 6 si art. 7 din Statut, Comisa Judeteana de Arbitraj si Integritate (CJIA) competenta poate fi sesizata in vederea analizarii conform procedurii diferend divergentele aparute intre membrii partidului si structurile de conducere sau control ale comunității sau filialei judeţene din care aceștia fac parte. Aceste divergente pot sa priveasca situatiile in care unul sau mai multi membri de partid, in conformitate cu Statutul +PLUS, depun o initiativa politica, economica sau sociala ce poate avea un impact pozitiv la nivel local sau judetean, iar organismul competent cu evaluarea initiativei o ignora sau o respinge neintemeiat;
c) Comisa Judeteana de Arbitraj si Integritate (CJIA) competenta teritorial poate fi sesizata pentru a analiza conform procedurii diferend, divergentele care pot aparea intre membrii coordonatori regionali din judet, asupra modului de implementare a programele politice structurate, de importanta locala sau judeteana bazat pe obiectivele sau principiile +PLUS;
d) In aplicarea art. 6 si art. 7 din Statut, Comisa Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) poate fi sesizata pentru a analiza conform procedurii diferend, neintelegerile care pot aparea intre organisme prevazute la articolul 23 alin. 2 pct a), b) din prezentul Regulament si care au ca obiect implementarea principiile sau obiectivelor politice +PLUS de catre organele in cauza;
e) In aplicarea art. 6 si art. 7 din Statut, Comisa Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) poate fi sesizata pentru a analiza conform procedurii diferend, neintelegerile care pot aparea intre membrii partidului si structurile de conducere sau control national daca membrul de partid a prezentat un program politic, economic sau social structurat si de importanta nationala bazat pe obiectivele sau principiile +PLUS, iar organismul nu a raspuns sau a raspuns negativ.

Articolul 30. Obiectul diferendului: contracte de performanta/acorduri de colaborare

a) Comisa Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) poate fi sesizata in caz de diferend intre Birourile Comunităților +PLUS sau Biroul Filialelor Locale +PLUS, pe de o parte, și Biroul Filialei Județene cu privire la executarea contractului de performanta prevazut la art. 21 Statut;
b) Comisa Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) poate fi sesizata in caz de diferend intre Birourile diferitelor comunități sau filiale locale, fie acestea și din județe diferite sau intre Birourile comunităților sau filialelor locale dintr-un județ și Biroul filialei județene cu privire la executarea contractului de colaborare prevazut la art. 22 Statut;
c) Comisa Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) poate fi sesizata in caz de diferend intre Birourile comunităților +PLUS sau Biroul filialelor locale +PLUS, pe de o parte, și Biroul National sau intre Biroul Filialei judetene pe de o parte si Biroul National pe de alta parte, cu privire la executarea contractului de performanta prevazut la art. 21 Statut;
d) Comisa Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) poate fi sesizata in caz de diferend intre Birourile diferitelor filiale județene cu privire la executarea contractului de colaborare prevazut la art.22 Statut.

Articolul 31.Obiectul diferendului: respectarea drepturilor membrilor

(1) In aplicarea art. 11 din Statut, Comisa Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) competenta teritorial poate fi sesizata in privinta unui diferend între membrii partidului şi structurile de conducere sau control ale comunității sau filialei judeţene din care aceștia fac parte, iar Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) cu un diferend între membrii partidului şi structurile de conducere sau control national doar daca au ca obiect:
a) lipsa informărilor cu privire la activitatea +PLUS și notificările statutare despre activitatea comunității și filialei din care fac parte sau la nivel national, dar numai dupa o cerere prealabila la organismul competent cu informarea care a ramas fara raspuns cel putin 15 zile;
b) incalcarea dreptului de a-si exprima inițiativele politice și punctul de vedere și dreptul de vot în convențiile de la nivelul comunității, filialei locale sau filialei județene din care face parte, precum și la nivel național, în dezbaterile interne ale partidului sau în organismele unde au fost desemnați ca delegați;
c) incalcarea dreptului sa prezinte o moțiune programatică, o moțiune simplă sau o moțiune de neîncredere la nivel local, județean sau național în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern, prin refuzul inregistrarii motiunii, lipsa raspunsului sau un raspuns negativ nemotivat;
d) refuzul de a primi candidatura de delegat la convenția județeană sau națională a +PLUS spre analiza;
e) nerespectarea procedurii de alegeri în organele de conducere, control și arbitraj ale +PLUS de la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost stabilita prin Statut și Regulamentul Intern;
f) in caz de nerespectare a procedurii de depunere a candidaturii la alegerile interne ale +PLUS pentru desemnarea drept candidați pentru alegerile locale, naționale și europene. Diferendul este cu organismul competent sa valideze alegerile;
g) nerespectarea dreptului de vot la referendumurile locale, județene sau naționale organizate de +PLUS potrivit Regulamentulu Intern;

h) nerespectarea procedurii de primire a ideilor, proiectelor, inițiativelor de politici publice conforme cu obiectivele +PLUS;
i) lipsa consultarii membrilor inainte de luarea deciziei pe problemele politice, economice, sociale sau organizatorice, pe subiectele unde consultarea este prevazuta imperativ prin Statut sau Regulament;
j) procedura de desemnare pentru a face parte din structurile interne.

(2) In aplicarea art. 11 din Statut si art.23 alin.1 pct a) din prezentul Regulament, Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) competenta teritorial poate fi sesizata cu un diferend între membri. Diferendul intre membru si organele de conducere potrivit alineatului 1 pe acelasi subiect se sesizeaza si solutioneaza cu prioritate.

Articolul 32. Diferend: respectarea drepturilor membrilor reprezentanti

(1) Comisa Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) poate fi sesizata cu privire la diferende intre un reprezentant local sau judetean membru de partid +PLUS si un organism judetean
+PLUS privind nerespectarea drepturilor prevazute la art. 68 din Statut;
(2) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) poate fi sesizata cu privire la diferende intre un reprezentant local sau judetean si un organism national sau intre un reprezentant national +PLUS sau european +PLUS si un organism national +PLUS privind nerespectarea drepturilor prevazute la art. 68 din Statut;
(3) Comisiile pot fi sesizate ca urmare a imposibilitatii dovedide a solutionarii pe cale amiabila. Sectiunea II. Constituirea completului. Incompatibilitati
Articolul 33. CONSTITUIREA ORGANELOR DECIZIONALE
1) Coordonatorul comunitatii (CC) ia singur decizia, dar poate sa dispuna anumitor membri sarcini pentru administrarea probelor si indeplinirea procedurii de comunicarea actelor catre partile implicate;
2) Presedintele filialei locale ia singur decizia, dar poate sa dispuna anumitor membri sarcini pentru administrarea probelor si indeplinirea procedurii de comunicarea actelor catre partile implicate;
3) Biroului filialei judetene este alcatuit si se pronunta conform dizpozitiilor imperative ale Regulamentului Intern al +PLUS pentru solutionarea sesizarilor sau autosesizarilor;
4) Biroului National este alcatuit si se pronunta conform dizpozitiilor imperative ale Regulamentului Intern al +PLUS pentru solutionarea sesizarilor sau autosesizarilor in cazul competentei exceptionale;
5) Consiliului National este alcatuit si se pronunta conform dizpozitiilor imperative ale Regulamentului Intern al +PLUS pentru solutionarea sesizarilor sau autosesizarilor.


Art 34. Constituirea completului Comisiei si numirea Raportorului
(1) Presedintele Comisiei Judetene de Integritate si Arbitraj (CJIA) desemneaza in termen de 2 zile de la comunicarea sesizarii / contestatiei un complet format din 3 membri insarcinat cu

solutionarea sesizarilor, a contestatiilor sau a eligibilitatii. Desemnarea membrilor se face in mod rotativ, neputand sa fie desemnat acelasi membru daca nu au avut deja toti din Comisie acest rol;
(2) Presedintele Comisiei Nationale de Integritate si Arbitraj (CNIA) desemneaza in 2 zile de la comunicarea sesizarii / contestatie un complet de 3 membri pentru solutionarea sesizarilor, contestatiilor impotriva deciziile CJIA si a eligibitatii. Desemnarea membrilor se face in mod rotativ, neputand sa fie desemnat acelasi membru daca nu au avut deja toti din comisie acest rol;
(3) Presedintele Comisiei Nationale de Integritate si Arbitraj (CNIA) desemneaza in 3 zile de la sesizare un complet de 3 membri ai comisiei pentru solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor Biroului National sau Consiliului National. Desemnarea membrilor se face in mod rotativ, neputand sa fie desemnat acelasi membru daca nu au avut deja toti din comisie acest rol.
(4) In vederea aplicarii uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 90 din Statutul +PLUS, organul competent sa dispuna sancțiunea va sesiza CJIA, în situatiile prevazute la art. 91, alin (1), (2) și
(3) din Statutul +PLUS, respectiv CNIA, în situația prevăzută la art. 91, alin. (4) si (5) pentru numirea raportorului
(5) Termenul pentru sesizarea CJIA / CNIA este de 4 zile de la primirea sesizarii sau de la autosesizare.
(6) Comisia sesizată, prin procedura rotativa si in termen de 2 zile de la sesizare desemnează un raportor dintre membrii săi.

Articolul 35. Incompatibilitatea. Abtinerea. Recuzarea
1) Cazurile de incompatibilitate a membrilor completului insarcinat cu solutionarea diferitelor spete privesc urmatoarele situatii:
a. când unul din membrii completului s-a antepronuntat in cauza pentru a carui solutionare completul a fost desemnat. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, nu îl face incompatibil;
b. când subzista un interes in cauza supusa solutionarii din partea unui membru sau a mai multor membrii ai completului desemnat in cauza, din partea sotilor acestora, ascendenţilor, descendenţilor sau afinii lor, după caz;
c. când un membru al completului desemnat cu solutionarea cauzei este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste persoane;
d. când soţul sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părţi;
e. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul procesului, cel in cauza devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
f. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
g. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;

h. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;
i. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei contestatii, soţul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca membru al altui organ decizional sau a altei comisii la luarea deciziei asupra aceluiasi diferend/sanctiune .
j. dacă este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului;
k. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa.
l. când o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei organe de conducere se află membrul partidului are un interes în cauză;
m. dacă membrul completului are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau legături comerciale directe cu una dintre părţi, cu o societate controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control comun cu aceasta;
n. dacă membrul completului a prestat consultanţă uneia dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una dintre părţi ori a depus mărturie în una dintre fazele precedente ale litigiului;
o. a avut calitatea de raportor in cauza.

2) Dispoziţiile alin. (1) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor.
3) Persoana care ştie că în privinţa sa există o cauză de recuzare este obligată să înştiinţeze părţile şi pe ceilalţi membri ai completului in maxim 5 zile de la numire, iar dacă asemenea cauze survin după acceptare, deîndată ce le-a cunoscut.
4) Această persoană nu poate participa la solutionarea litigiului decât dacă părţile, înştiinţate potrivit alin. (3), comunică în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abţină de la solutionarea litigiului, fără ca abţinerea să însemne recunoaşterea cauzei de recuzare.
5) Abţinerea produce efecte pe data formulării ei, fără nicio altă formalitate.
6) Dispozitiile aliniatelor 1)-5) se aplica si raportorului.

Articolul 36. Procedura abtinerii.
1. In cazul in care coordonatorul comunitatii sau presedintele de filiala locala se afla intr-un caz de incompatibilitate, acesta se abtine si notifica Biroul National pentru a prelua cazul;
2. In caz de abtinere pentru motiv de incompatibilitate a membrului unui complet la nivelul Biroului filialei judetene, Presedintele biroului filialei judetene numeste un alt membru. Principiul de desemnare rotativ se aplica;
3. In caz de incompatibilitate a unui membru din Biroul National in caz de competenta ordinara, acesta nu ia parte la deliberari (conform Regulamentului Intern +PLUS) ;
4. In caz de incompatibilitate a unui membru din Consiliului National, acesta nu ia parte la deliberari (conform Regulamentului Intern +PLUS);
5. In caz de abtinere pentru motiv de incompatibilitate a membrului unui complet la nivelul CJIA , Presedintele acesteia numeste un alt membru . Principiul de desemnare rotativ se aplica;

6. In caz de abtinere pentru motiv de incompatibilitate a membrului unui complet la nivelul CNIA, Presedintele acesteia numeste numeste un alt membru in completul de 3. Principiul de desemnare rotativ se aplica;
7. Dispozitiile prezentului articol cat si cele privind recuzarea se aplica si raportorului.

Articolul 37. Cererea de recuzare
1) Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunoştinţă de numirea completului/raportorului sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare;
2) Cererea de recuzare se soluţionează de catre un alt complet numit de Presedinte, pronunţată cu citarea părţilor şi a membrului recuzat, în termen de 10 zile de la sesizare. Decizia de recuzare nu este supusă niciunei căi de atac.

Articolul 38 Solutionarea recuzarii
In caz de incompatibilitate, daca cel in cauza nu se abtine, partea are dreptul sa il recuze. Cererea de recuzare se depune si se solutioneaza astfel:
a) In cazul coordonatorului de comunitate sau presedintelui de filiala locala, cererea de recuzare se depune la Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj. CJIA o trimite in copie partii recuzate. Inainte de luarea deciziei, Comisia are obligatia de a asculta partile. Decizia Comisiei este definitiva. In caz de respingere, coordonatorul comunitatii sau presedintele de filiala locala raman competenti. In caz de admitere, cauza este inaintata Biroului National pentru solutionare potrivit competentei exceptionale(art. 90 alin. 5 Statut);
b) In cazul membrului la nivel de Birou al filialei judetene si de Comisie de integritate si arbitraj, presedintele numeste un complet de 3 dintre cei care nu sunt in completul in cauza. Daca se respinge recuzarea, membrul va ramane in complet, iar daca se admite, presedintele il va numi in complet pe urmatorul potrivit procedurii rotative. Pronuntarea pe recuzare nu este luata in considerare la procedura rotativa a completelor de fond;
c) In caz de recuzare a unui membru din Biroul National sau Consiliului National, acesta nu ia parte la deliberari (conform Regulamentului Intern al +PLUS);


Articolul 39. CONEXAREA CAUZELOR
1) Pentru asigurarea unei solutii corecte, în fata primului organ decizional/comisiei este posibilă conexarea mai multor dosare în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură;
2) Conexarea poate fi invocată de părţi sau din oficiu cel mai târziu inainte pronuntarii deciziei definitive, înaintea completului/organului care se va pronunţa asupra acestei solicitari. Decizia privind conexarea se contesta odata cu cauza principala. Comisia sesizata cu contestatia se pronunta si asupra conexarii ;
(3) Sesizarile ulterioare se trimit primeia depuse;
(4) Când una dintre sesizari este de competenţa exclusivă a unei comisii/organ, conexarea se va face la acea comisie/organ.

Sectiunea III TERMENELE

Articolul 40. Calculul termenelor
Termenele stabilite in prezentul Regulament se calculeaza pe zile atat lucratoare, nelucratoare cat si festive(nelucratoare, sarbatori legale?). Daca termenul expira intr-o zi de week-end sau de sarbatoare legala, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare.

Articolul 41. Termenul general de solutionare a procedurii disciplinare
(1) Solutionarea cauzelor conform procedurii disciplinare se realizeaza intr-un termen de maxim 4 luni de la sesizare – autosesizare, finalizata cu pronuntarea unei decizii definitive in cadrul partidului.
(2) Procedura aplicarii sanctiunii in prima faza nu poate dura mai mult de 2 luni.
(3) Procedura in contestatie nu poate dura mai mult de 2 luni.
(4) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare.
(5) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părţile pot consimţi în scris la prelungirea termenului.
(6) Organismul competent poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel mult 15 de zile. Organismul competent poate prelungi termenul general cu mai mult de 15 zile doar daca solutionarea depinde de un act cerut de la institutiile publice.

(7) Daca in procedura disciplinara initiata in termen de cel mult 3 luni inainte de alegerile locale, judetene, nationale, europene una din parti are calitate de candidat, aceasta cauza se se solutioneaza cu precadere in regim de urgenta cu cel putin 7 zile inante de data desemnarii candidatilor. Procedura solutionarii nu poate dura mai mult de 10 zile de la data sesizarii - autosesizarii.
(8) Pronuntarea pe eligibilitate este suspendata pana la solutionarea procedurii disciplinare. Solutia privind eligibilitatea se pronunta cel tarziu a doua zi dupa pronuntarea deciziei definitive pe procedura disciplinara. Analizarea celorlalte criterii de desemnare a candidatilor prevazute la art. 65 Statut, ramane valabila, fara a interveni suspendarea pana la pronuntarea deciziei definitive pe sanctionare.

Articolul 42. Termenul general de solutionare a procedurii diferend
(1) Procedura finalizata cu pronuntarea deciziei definitive in cadrul partidului nu trebuie sa dureze mai mult 4 luni de la data sesizarii.
(2) Procedura in prima faza aplicarii sanctiunii nu poate dura mai mult de 2 luni.
(3) Procedura in contestatie nu poate dura mai mult de 2 luni.
(4) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj cat si Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj pot dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel mult 15 de zile lucratoare. Organismul competent poate prelungi termenul general cu mai mult de 15 zile doar daca solutionarea depinde de o expertiza sau de un act cerut de la institutiile publice.


Articolul 43. Termenul general de solutionare a procedurii de eligibilitate

(1) Procedura de eligibilitatate nu poate depasi termenul de 7 zile de la data depunerii cererii impreuna cu actele mentionate la art.48. Termenul poate fi prelungit cu inca 7 zile in cazul unui numar de mai mult de 200 de dosare.
(2) In caz de urgenta si cu conditia ca dosarul sa fie complet, solutia poate fi pronuntata si in termen de o zi.

Sectiunea a IV-a. SESIZAREA si COMUNICAREA actelor de procedura Subsectiunea I Citarea si comunicarea actelor de procedura
Art. 44 Citarea si comunicarea actelor de procedura
(1) Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor, a citatiilor, a hotararilor CNIA/CJIA si deciziilor preliminare se face prin email oficial sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire. Instiintarea partilor cu privire la orice aspect pertinent solutionarii divergentelor poate fi facuta si prin telefax sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(2) Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii, sub semnatura.
(3) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(4) Comunicarea pe cale postala presupune transmiterea in atatea exemplare cate parti sunt plus unul pentru organul/comisia sesizat/a .
(5) Comunicarea pe cale electronica presupune cereri semnate si scanate in format pdf si transmise ca fisier atasat.


Subsectiunea a II-a Sesizarea/autosesizarea si inadmisibilitatea Captitolul I Sesizarea: Forma. Regularizarea Nulitatea

Articolul 45. Procedura de sesizare
(1) Partile interesate in solutionarea unui diferend conform prezentului Regulament pot sesiza CJIA /CNIA printr-o cerere scrisa comunicata prin intermediul mijloacelor moderne de email respectiv prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.
(2) Cel care formuleaza cererea de solutionare a divergentei se numeste reclamant, iar cel impotriva caruia cererea este formulata se numeste parat.
(3) In cazul procedurilor disciplinare Organismele competente in aplicarea sanctiunilor disciplinare conform art. 21 din prezentul Regulament se autosesizeaza sau sunt sesizate dupa caz conform Statutului +Plus, a Regulamentului Intern si in functie de competenta de la articlul
21 si articolul 26,27,28 din prezentul regulament. La randul lor aceste organisme sesizeaza in scris CJIA / CNIA dupa caz urmand ca acestea din urma sa numeasca un raportor conform art. 57
(4) In cadrul procedurii disciplinare, sesizarea sau autosesizarea nu poate avea loc mai tarziu de 30 de zile de la momentul savarsirii faptei generatoare sau de la momentul luarii la cunostinta de existenta acesteia;

(5) In cazul procedurilor de eligibilitate, organismele interne competente cu primirea candidaturii membrilor vor sesiza in functie de caz si de prevederile prezentului Regulament CJIA / CNIA. Alaturi de sesizare, aceste organisme vor comunica completului investit cu solutionarea sesizarii si dosarul candidatilor compus din documentele mentionate la art.48 din prezentul Regulament.


Articolul 46. Forma sesizarii in procedura disciplinara sau in procedura diferend Sesizarea trebuie sa contina urmatoarele:
a) numele sau denumirea completa a structurii de conducere sau control, calitatea, adresa, numarul de telefon, adresa de mail a fiecarei parti ;
b) o expunere a faptelor care sunt la originea sesizarii ;
c) temeiul legal al sesizarii, respectiv articolele din Statut si din prezentul Regulament pe care se intemeiaza ;
d) probele pe care le apreciaza potrivite, de natura a contribui la solutionarea eficienta a litigiului si pe care isi intemeiaza sesizarea ;
e) partea trebuie sa indice clar ceea ce solicita si ceea ce doreste sa obtina ca rezultat al prezentei cereri, sesizari, pentru a permite calificarea acesteia ;
f) sesizarea trebuie sa contina semnatura titularului cererii ;
g) daca sesizarea se face de catre o structura de partid, cel care semneaza trebuie sa aiba dreptul de a reprezenta structura ;
h) in cazul unui diferend generat de implementarea contractului de performanta sau contractului de colaborare, contractul in cauza cat si etapele implementarii la zi se depun obligatoriu impreuna cu sesizarea la Comisie ;
i) daca partea alege transmiterea cererii pe cale postala trebuie sa o trimita impreuna cu probele invocate in atatea exemplare cate parti sunt cat si un exemplar pentru structura investita cu solutionarea cererii ;
j) daca partea alege transmiterea sesizarii pe cale electronica, aceasta trebuie semnata si scanata in format pdf si transmisa ca fisier atasat.


Articolul 47.Forma autosesizarii pe procedura disciplinara


In caz de autosesizare, organismul competent prin reprezentant incheie un proces verbal/hotarare de autosesizare care trebuie sa contina:
a) numele sau denumirea completa a organismului de conducere sau control, reprezentantul, adresa, numarul de telefon, adresa de mail ;
b) numele, calitatea, adresa, numarul de telefon, adresa de mail a partii vizate de autosesizare ;
c) o expunere a faptelor care au determinat autosesizarii ;

d) data savarsirii faptei sau data la care a luat la cunostinta despre existenta faptei, cel competent sa se autosesizeze ;
e) temeiul legal, respectiv articolelor din Statutul si Regulamentul +PLUS pe care se intemeiaza autosesizarea, incluzand articolele cu obligatiile presupuse a nu fi respectate ;
f) organismul trebuie sa indentifice in procesul verbal de autosesizare incalcarile de care s- ar face vinovat paratul, cat si eventualele sanctiuni care risca sa ii fie aplicate ;
g) probele pe care le apreciaza potrivite, de natura a contribui la solutionarea eficienta a litigiului si pe care isi intemeiaza autosesizarea ;
h) procesul verbal de autosesizarea trebuie semnat de cel competent sa aplice eventuala sanctiune.


Articolul 48. Forma sesizarii in procedura de eligibilitate

In cazul eligibilitatii, sesizare Comisiei competente de catre organismul care a primit candidatura trebuie sa contina in mod obligatoriu si urmatoarele documente:
a) extras din registrul cotizatiilor care prezinta situatia la zi a platilor daca comisia nu are acces la verificarea acestuia ;
b)extras din registrul de sanctiuni interne daca Comisia nu are acces la verificarea acestuia ;
c)declaratie pe proprie raspundere ca nu are un proces penal in curs, in cadrul caruia a fost pusa in miscare actiunea penala ;
d)declaratie pe proprie raspundere ca nu are cunostinta de vreun dosar in care este inceputa urmarirea penala impotriva sa ;
e)cazierul judiciar/ extras de cazier judciar cu o vechime de mai putin de 20 de zile .

Candidaturile depuse nu vor fi considerate nule si nu vor fi analizate daca nu sunt insotite de documente prevazute la alin. 1 lit. c,d,e din prezentul articol.


Articolul 49. Nulitatea sesizarii/autosesizarii in procedura disciplinara si de diferend

(1) Sesizarea care nu cuprinde prevederile de la din art. 46 din prezentul Regulament, este nula. Nulitatea se poate acoperi potrivit punctului 3 din prezentul articol.
(2) Autosesizarea care nu cuprinde prevederile de la art. 47 din prezentul Regulament este nula
. Nulitatea se poate acoperi potrivit punctului 3 din prezentul articol.
(3) Cand sesizarea/autosesizarea nu indeplineste cerintele de la art. 46 si respectiv art. 47, reclamantului i se vor comunica in scris cu mentiunea ca in termen de 5 zile de la primirea comunicarii sa faca completarile sau modificarile solicitate sub sanctiunea anularii cererii. (4)Lipsa completarilor sau a modificarilor solicitate in termenul mentionat de organul competent determina nulitatea acesteia.
(5) Neconformitatea cererii constituie o incalcare a procedurii de administrare a probelor si a sanctiunii.


Articolul 50. Organul competent cu verificarea sesizarii in procedura disciplinara: Raportorul

(1) In cazul procedurii disciplinare, organul competent sa indeplineasca procedura de verificare a sesizarii prevazuta la art. 48 din prezentul Regulament si eventuala decizie de nulitate a sesizarii/autosesizarii este raportorul desemnat.
(2) Raportorul trimite cererea de completare partii in termen de 4 zile de la numirea sa.

Articolul 51. Organul competent cu verificarea sesizarii in procedura diferend: Completul numit al comisiei

(1) Completul insarcinat cu solutionarea diferendului verifica de indata daca sesizarea indeplineste cerintele prevazute la art. 46 din prezentul Regulament si se poate pronunta potrivit art. 48 din prezentul Regulament.
(2) Completul trimite cererea de completare partii in termen de 4 zile de la numirea sa. Capitolul 2 Inadmisibilitatea
Articolul 52. Verificarea cu prioritate a admisibilitatii cererii de catre raportor sau completul Comisiei

(1) Organele partidului sunt competenete doar pentru cauzele care se incadreaza in clasificarea din Titlul II, Sectiunea I, Subsectiunile I si II « Competenta materiala. Competenta dupa materie si competenta dupa obiect » din prezentul Regulament ;
(2) Sunt considerate inadmisibile sesizarile sau autosesizarile ca au ca obiect fapte ce nu se incadreaza in una din categoriile mentionate la articolele 21-32 din Titlul II, Sectiunea I, Subsectiunile I si II « Competenta materiala. Competenta dupa materie si competenta dupa obiect » din prezentul Regulament ;
(3) Sunt considerate inadmisibile sesizarile sau autosesizarile din cadrul procedurii disciplinare, cele depuse/formulate dupa expirarera termenului de 30 de zile de la momentul savarsirii faptei generatoare sau de la momentul luarii la cunostinta de existenta acesteia;
(4) Raportorul sau completul numit, dupa ce constata actul de sesizare conform, verifica si se pronunta cu prioritate pe admisibilitatea cererii ;
(5) Raportorul sau Completul Comisiei are obligatia sa verifice si sa incadreze corect sesizarea, astfel :

a) Daca in urma incadrarii se constata competenta unui alt organ din categoria mentionata la « Competenta materiala. Competenta dupa materie si competenta dupa obiect » pronunta o decizie de declinare a competentei catre organul de partid competent. Decizia de declinare de competenta este definitiva.
b) Daca in urma verficarii constata ca sesizarea nu face parte dintre cele mentionate la capitolul de mai sus, pronunta o decizie de inandmisibilitate.

c) Daca in urma verificarii constata ca este competenta, pronunta o decizie preliminara si dispune comunicarea sesizarii/autosesizarii si a probelor celeilalte parti, punandu-i in vedere termenul pentru comunicarea intampinarii si a reconventionalei daca este cazul
(6) Decizia de inadmisibilitate se contesta pe cale separata la organul unde se depune si contestatia pe fondul cauzei ;
(7) Decizia de inadmisibilitate confirmata de Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj sau Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj este definitiva la nivel de partid si se poate contesta la instantele judecatoresti ;
(8) Daca Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj sau Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj infirma decizia de inadmisibilitate, cauza este trimisa spre solutionare la organul de partid competent ;
(9) Inandmisibilitatea sesizarii sau autosesizarii initiale se apreciaza cu prioritate in cadrul analizei.

Articolul 53. Termenul pentru a se pronunta pe admisibilitate sau declinare de competenta

(1)Raportorul sau completul numit, dupa ce constata ca actul de sesizare este conform, se pronunta pe admisibilitatea cererii in maxim 5 zile de la primirea sesizarii complete sau de la primirea regularizarii .
Subsectiunea a III-a Intampinare si reconventionala Art. 54 Scopul si cuprinsul intampinarii
(1) Intampinarea este actul de procedură prin care paratul se apara, in fapt si in drept, faţă de
sesizarea reclamantului.

(2) Întâmpinarea va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru organismele interne
+PLUS, denumirea şi sediul, precum şi numele Presedintelui acelui organism;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă sau asistă/apără partea în fața CNIA/ CJIA (dacă este cazul), adresa de domiciliul sau reședință și în mod obligatoriu adresa de poștă electronică(mail). Dovada calității de reprezentant(procura speciala) sau apărător(imputernicire avocatiala) trebuie atașată la intampinare;
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui punct din cerere,
e) semnătura.

(3) Intampinarea sau/si cererea reconventionala impreuna cu probele in sustinere, trebuie sa fie transmise organului competent cu solutionarea in termenul pus in vedere de catre cel din urma, termen care este de minim 7(sapte) zile si maxim 10(zece) zile ;
(4) Nedepunerea intampinarii cu documentele doveditoare in termenul prevazut echivaleaza cu recunoasterea pretentiilor celeilalte parti (diferend) sau a faptelor imputate generatoare de sanctiuni (procedura disciplinara) ;

(5) In functie de complexitatea cauzei sau daca furnizarea unor acte depind de institutiile statului care au termen de raspuns mai mare decat cel prevazut pentru depunerea intampinarii, partea trebuie sa respecte termenul de intampinare si sa solicite amanarea luarii unei decizii pentru depunerea actului in cauza ;
(6) Pe cale de exceptie, avand in vedere caracterul sanctionar, la cererea partii vizate de sanctiune, termenul pentru depunerea intampinarii si a probelor in aparare se mai prelungeste cu inca 5 zile, alin.5 al prezentului articol ramanand aplicabil.

Articolul 55. Cererea reconventionala

(1) Daca paratul are, in legatura cu sesizarea reclamantului, pretentii privind aceeasi situatie divergenta sau strans legata de aceasta, poate sa formuleze cerere reconventionala.
(2) Daca pretentiile formulate prin cererea reconventionala privesc si alte persoane decat reclamantul, acestea vor putea fi sesizate ca parati.
(3) Dispozitiile art. 46 sunt aplicabile si in cazul cererii reconventionale.
(4) Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea.
(5) Cererea reconventionala se comunica celorlalte parti inclusiv persoanelor prevazute la alin 2 din prezentul articol.
( 6)Cererea reconventionala se comunica celorlalte parti in maxim 2 zile de la primire
(7) Partea vizata de pretentiile din reconventionala are posibilitatea sa depuna intampinare in 5 zile de la primirea acesteia. Lipsa intampinarii la reconventionala nu echivaleaza cu recunoasterea pretentiilor din reconventionala.


Sectiunea a IV-a. Procedura de solutionare
Subsectiunea I Principiile aplicabile tuturor procedurilor Articolul 56. Principii
(1) Judecata cauzei se desfasoara potrivit regulilor procedurale stabilite la art.57 si urmatoarele din prezentul Regulament.
(2) In solutionarea cauzei se impune respectarea urmatoarelor principii:

a) Indatorirea privind primirea si solutionarea cererilor. CJIA si CNIA au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice cerere de competenţa sa, potrivit prezentului Regulament.
b) Dreptul la o solutionare echitabila, in termen optim si previzibil. Orice parte +Plus are dreptul la solutionarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optim şi previzibil, de catre CJIA / CNIA.
c) Egalitatea. In solutionarea divergentelor in fata CJIA/CNIA partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale, in mod egal si fara discriminari.
d) Legalitatea. Solutionarea cauzelor se desfasoara in conformitate cu Statutul +Plus, prezentul Regulament, Regulamentul intern al partidului si dispoziţiile legale pe teritoriul Romaniei.

e) Dreptul de dispozitie al partilor. Cererea de solutionare a unui diferend poate fi depusa la cererea celui interesat. Partea poate, dupa caz, renunta la solutionarea cererii, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in parte, diferendului, poate renunta la exercitarea contestatiei ori la executarea unei decizii. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege.
f) Obligatiile partilor in desfasurarea procedurii. Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de prezentul regulament sau de completul investit cu solutionarea diferendului, sa isi probeze sustinerile si apararile, sa contribuie la solutionarea cauzei fara intarziere.
g) Buna-credinta. Drepturile membrilor +PLUS de a-si solutiona divergentele trebuie exercitate cu buna-credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile celeilalte parti.
h) Dreptul la aparare. Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfasurare a procedurii. Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului, sa propuna probe, sa isi faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris si oral si sa exercite contestatia, cu respectarea conditiilor prevazute de Statut si prezentul Regulament. In exercitarea acestui principiu, partile pot alege sa fie reprezentate de catre un mandatar (cu procura speciala) sau de catre un avocat-membru al UNBR (cu imputernicire avocatiala).
i) Contradictorialitatea. Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util, direct sau prin intermediul completului investit cu solutionarea divergentei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi intemeiaza sesizarile si apararile, precum si mijloacele de proba de care inteleg sa se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organiza apararea.
Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretentiile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute.
Partile au obligatia de a expune un punct de vedere propriu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt relevante in cauza.
Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces.
Completul investit cu solutionarea cauzei este obligat sa supuna discutiei partilor toate cererile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate.
Completul investit cu solutionarea cauzei isi va intemeia decizia numai pe motive de fapt şi de drept, pe explicatii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii.
j) Principiul independenței: membrii organelor de jurisdicție internă sunt independenți în luarea deciziilor în cauzele pe care le soluționează, neputând fi supuși niciunui fel de imixtiune sau presiuni, atât interne cât și externe, inclusiv din partea altor membri ai partidului sau organelor de conducere, control sau arbitraj ale acestuia, indiferent de nivelul la care sunt constituite;
k) Principiul impartialitatii: membrii organelor de jurisdictie internă au obligatia de a pastra o pozitie egala și nediferentiată pentru fiecare parte, nu pot ajuta sau consilia o parte, nu o pot indruma sa faca sau sa nu faca ceva care ar ajuta-o sau ar fi in detrimentul celeilalte parti;
l) Principiul neutralitatii: membrii organelor de jurisdictie interna au obligatia de a se situa in afara conflictului si in afara intereselor partilor, vor fi straini de orice interes in solutionarea intr-un anumit mod a respectivului diferend, atat pentru sine cat si pentru altul; activitatea

acestora trebuie sa fie lipsita de subiectivism si de orice tendinta de a se implica afectiv in conflictul dintre parti, respectiv de orice tendinta de a da dreptate, de a judeca ori de a invinovati o parte;
m) Principiul aflarii adevarului – membrii CNIA / CJIA +PLUS au obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului cu privire la faptele sau imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana vizata de procedura desfasurata.

 


Subsectiunea a II-a. Verificarea dosarului. Citarea. Prezenta partilor Articolul 57. Verificarea dosarului
Raportorul sau completul numit potrivit art. 34 din prezentul Regulament, in urma verificarii sesizarii/ autosesizarii potrivit art. 46-51 si admisibilitatii acesteia potrivit art. 52, au comunicat-o si au pus in vedere partilor sa depuna intampinare si/sau reconventionala.
O data cu primirea intampinarii si a reconventionalei cat si a intampinarii la reconventionala dosarul este in stare de solutionare.

Articolul 58. Termenul de citare pentru administrarea probelor

(1)Între data primirii citaţiei şi termenul de dezbatere, trebuie să existe un interval de timp de cel puţin 7 zile si cel mult 15 zile;
(2) Daca in urma comunicarii sesizarii, intampinarii si reconventionalei, partile solicita suplimentarea probelor fata de cele mentionate anterior, acestea au obligatia de a le depune in scris catre organul competent cu cel putin 3 zile inante de termenul stabilit;
(3) Toate probele solicitate initial, cat si cele suplimentare, vor fi puse in discutia partilor, urmand ca organul competent sa se pronunte printr- o decizie preliminara asupra admisibilitatii si administrarii lor;
(4) Prezentul articol nu se aplica in procedura de eligibilitate. Solutionarea acesteia este fara citarea partilor.

Articolul 59. Absenţa unei părţi
Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, afară numai dacă partea lipsă nu va solicita, cel mai târziu cu 3 zile înainte de data pentru care a fost stabilită dezbaterea, amânarea acesteia pentru motive temeinice, încunoştinţând în acelaşi termen şi cealaltă parte, precum şi organele competente cu solutionarea. Aprecierea temeiniciei motivelor absenţei uneia dintre părţi, precum şi a motivelor pentru care absenţa justifică amânarea dezbaterii este de competenţa exclusivă a organele competente cu solutionarea, decizia acestuia nefiind supusă niciunei căi de atac.

Articolul 60. Solicitarea judecării în lipsă - Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza probelor aflate la dosar. Dispoziţiile art. 58 (termenul de citare) din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător.

Articolul 61. Absenţa ambelor părţi
(1) Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, organismul competent va soluţiona litigiul, în conditiile in care nu a fost solicitat o amanare pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor amânării este de competenţa exclusivă a raportorului/completului de solutionare a divergentei, decizia acestuia nefiind supusă niciunei căi de atac.
(2) Chiar dacă părţile nu solicită amânarea soluţionării litigiului, organismul competent poate să amâne judecarea acestuia, citând părţile, dacă apreciază că prezenţa lor la dezbatere este necesară, sau acordând un termen pentru ca părţile să îşi poată formula concluziile în scris.


Subsectiunea a III-a Probe

Capitolul I Propunerea si administrarea

Articolul 62 . Caracteristica probelor. Sarcina probei
(1) Pentru a garanta dreptul la apărare, părțile implicate au dreptul de a propune și prezenta probe pertinente, concludente și utile cauzei.
(2) În vederea soluţionării litigiului, organul competent cu solutionarea poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul sesizarii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricăror probe prevazute de Regulament.
(3) In cazul sanctiunilor, sarcina probei este la organul care aplica sanctiunea.

Articolul 63. Propunerea probelor
- (1) Probele care nu au fost cerute prin sesizare sau prin întâmpinare nu vor mai putea fi invocate în cursul cauzei, în afară de urmatoarele cazuri:
a. nevoia administrării probei reiese din cercetarea dosarului şi partea nu o putea prevedea;
b. partea învederează raportorului/completului că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;
c. administrarea probei nu duce la amânarea judecăţii;
d. există acordul expres al tuturor părţilor.

(2) Consultand părţile, organul competent pentru solutionare poate fixa termene-limită pentru administrarea probelor încuviinţate. După expirarea acestor termene, administrarea probei nu mai poate avea loc decât dacă se apreciază de catre complet că aceasta este esenţială pentru soluţionarea corectă a litigiului.

Articolul 64. Administrarea probelor

(1) Administrarea probelor suplimentare prevazute la art. 62 se efectuează cel mai tarziu în şedinţa de dezbateri.
(2) Organul competent pentru solutionare nu poate ramane in pronuntare inainte de a pune in discutia partilor probele initiale sau o eventuala o proba suplimentara solicitata.
(3) Dacă una dintre părţi deţine un mijloc de probă, organul competent cu solutionarea poate ordona înfăţişarea lui.
(4) Daca furnizarea unor acte depinde de institutiile statului al caror termen de raspuns este mai mare decat cel prevazut de organul decizional, atunci acel termen se prelungeste prin decizie prealabila a organului/comisiei abilitate.
(5) In cadrul procedurii eligibilitatii, Comisa are dreptul sa ceara orice inscris din cele prevazute la art. 48 din prezentul Regulament, atat organului cat si candidatului in cauza.
Capitolul II Probele admisibile in functie de procedure Articolul 65. Probe procedura disciplinara
(a) Este admisa proba cu inscrisuri de orice fel, fiind incluse inscrisuri sub orice forma (adrese,
mail-uri publice, comentarii pe site-uri de socializare, articole din presa, blog-uri personale, copii de pe site-uri de informare publice) cat si inregistrari audio sau video publice (declaratii in presa, participari in emisiuni TV, radio, site-uri plublice cu filmari video). Prin publice se intelege acea declaratie sau filmare care a fost facuta de autor cu scopul de a ajunge la public sau in care autorul a fost constient ca va ajunge la public chiar daca nu a urmarit aceasta finalitate.
b) Proba cu martori cat si cea sub forma de inregistrari video de martori este admisa doar in masura in care se coroboreaza cu celelalte probe si nu exista conflict de interese.
c) Proba cu expertiza nu este admisa.

Articolul 66. Probe procedura diferend

(1) Este admisa proba cu inscrisuri de orice fel, fiind incluse inscrisuri sub orice forma (adrese, mail-uri publice, comentarii pe site-uri de socializare, articole din presa, blog-uri personale, copii de pe site-uri de informare publice) cat si inregistrari audio sau video publice (declaratii in presa, participari in emisiuni TV, radio, site-uri plublice cu filmari video). Prin publice se intelege acea declaratie sau filmare care a fost facuta de autor cu scopul de a ajunge la public sau in care autorul a fost constient ca va ajunge la public chiar daca nu a urmarit aceasta finalitate.
b) Proba cu martori cat si cea sub forma de inregistrari video de martori este admisa doar in masura in care se coroboreaza cu celelalte probe si nu exista conflict de interese.
c) Cand diferendul este in legatura cu un program politic, economic, social, Comisia de Integritate si Arbitraj poate cere avizul altor Comisii din Partid, solicita avizul unor specialisti recunoscuti national sau international in domeniu sau dispune o expertiza pe domeniul respective.


Articolul 67. Probe procedura eligibilitatii

(1) Proba cu inscrisuri este singura admisa, respectiv inscrisurile de la art. 48 din prezentul Regulament.
(2) Completul Comisiei poate solicita organismului competent cat si candidatului, prin mijloace de comunicare la distanta, toate inscrisurile necesare in vederea verificarii indeplinirii de catre candidat a conditiilor de eligibilitate astfel cum este prevazut in Statutul +PLUS.
(3) In urma solicitarii din partea Comisiei a inscrisurilor prevazute la alin. 2, organismul intern competent cat si candidatul au obligatia comunicarii in 5 zile a tuturor inscrisurilor solicitate.

Capitolul III .Dispozitii comune privind probele Articolul 68. Informatii de la autoritati
(1) Organul decizional poate solicita informaţii scrise autorităţilor publice în legătură cu actele şi acţiunile acestora, care sunt necesare pentru soluţionarea cauzei.

Articolul 69. Aprecierea probelor Aprecierea probelor se face de către organismul decizional / membrii completului, potrivit intimei lor convingeri.

 

Subsectiunea a IV-a Dezbateri /Raportul final al raportorului


Articolul 70. Termenul de dezbateri

(1)Raportorul nu poate intocmi raportul final, iar completul nu poate lua decizia, fara ascultarea in contradictoriu a partilor.
( 2)Cel vizat de sanctiune este citat la termenul de dezbateri cu mentiunea ca este chemat pentru a fi ascultat.
(3) Prezentul articol nu se aplica la procedura de eligbilitate, solutionarea acesteia fiind fara citarea partilor.

 


Articolul 71. Raportul final/Ramanerea in pronuntare

(1) Raportorul din procedura disciplinara este obligat ca in termen de maxim 15 de zile de la dezbateri sa intocmeasca raportul final pentru a fi comunicat organului decizional potrivit Statutului. Raportul urmeaza sa fie comunicat tuturor partilor in maxim 3 zile de la intocmire.
(2) Raportul final trebuie sa contina dispozitiile din Statut cat si
a) numele raportorului si data pronunţării deciziei;

b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;
d) lista probele propuse si a celor acceptate si administrate;
e) motivele de fapt şi de drept ale propunerii;
f) semnătura raportorului.

(3) Completul din procedura diferend ramane in pronuntare.

Articolul 72. Ascultarea partii de catre organul decizional

(1) In termen de 5 zile de la primirea raportului final, organul decizional in procedura disciplinara va stabili un termen pentru ascultarea celui care risca o sanctiune.
(2) Cel ce urmeaza sa fie sanctionat va fi citat cu mentiunea ca este chemat pentru a fi ascultat in cel mult 10 zile de la primirea raportului.


Articolul 73. Locul dezbaterii si luarii deciziei

(1) Ascultarea partilor se poate desfasura atat la sediul in care CNIA / CJIA isi desfasoara activitatea, cat si prin mijloace de comunicare la distanta.
(2) Membrii completului pot concorda asupra solutiei si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, atat timp cat toti membrii completului semneaza documentul prin semnatura electronica sau in format hartie si scaneaza in « pdf » decizia semnata.


Sectiunea aV-a DECIZIILE

Subsectiunea I DECIZII PRELIMINARE Articolul 74. Categoriile de decizii preliminare (1)Acestea sunt urmatoarele:
a) deciziile privind regularitatea sesizarii/autosesizarii; b)deciziile pe admisibilitatea litigiului ;
c) decizii privind administrarea de probe ;
d) decizii de amanare a cauzei.

(2) Dezbaterile pe necesitatea probelor vor fi consemnate în decizii preliminare sau se pot face inregistrari ale sedintei, caz in care nu se mai redacteaza dezbaterea, ci doar dispozitia data de organul decizional.

Articolul 75. Decizia preliminara pe regularitatea sesizarii

Decizia preliminara pe regularitatea sesizarii va cuprinde:
a) componenţa nominală a completului/numele raportorului, locul şi data pronunţării deciziei;
b) numele şi prenumele părţilor care au facut sesizarea , domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, adrese electronice precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) cererile,susţinerile sesizarii si probele invocate;
d) completarile cerute si care nu au fost realizate;
e) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
f) dispozitivul;
g)semnatura raportorului sau a membrilor completului.

(2) Decizia este definitiva.
Articolul 76. Decizia preliminara pe admisibilitatea litigiului Decizia preliminara pe admisibilitatea litigiului va cuprinde:
a) componenţa nominală a complet/ numele raportorului, locul şi data pronunţării deciziei;
b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) cererile,susţinerile sesizarii si probele;
d) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnatura raportorului sau a membrilor completului.

(2)In caz de decizie de inadmisibilitate, aceasta poate sa fie atacata potrivit art. 52 din prezentul Regulament.

Articolul 77. Decizia preliminara privind administrarea probelor

(1) Decizia preliminara privind administrarea probelor va cuprinde:
a) componenţa nominală a completului/numele raportorului,, locul şi data pronunţării deciziei;
b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) concluzii pe admisibilitatea probelor;
d) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnatura raportorului sau a membrilor completului

(2) Dezbaterile pe necesitatea probelor vor fi consemnate în decizii preliminare sau se pot face inregistrari ale sedintei caz in care nu se mai redacteaza dezbaterea, ci doar dispozitia data de raportor/complet.
( 3)Decizia nu se poate ataca decat o data cu fondul. Articolul 78. Dispozitii comune deciziilor preliminare
(1) Decizia se ia cu majoritatea simpla.
(2) Membrul comisiei care a avut o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Această regulă se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care există opinie concurentă.
(3) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul deciziilor preliminare şi de actele dosarului. Din oficiu sau la cererea partilor, organul decizional poate îndrepta sau completa decizia preliminara. Părţilor li se comunică, la cerere, copie de pe decizia preliminara.


Subsectiunea a II-a DECIZII PE FOND

Articolul 79. Deliberarea. Pronunţarea. Motivarea

(1) În toate cazurile, pronunţarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a membrilor completului/organismului decizional.
(2) Pronunţarea, redactarea si motivarea poate fi amânată cu cel mult 15 de zile, sub condiţia încadrării în termenul general de solutionare a litigiilor , stabilit potrivit art. 41-43 din prezentul Regulament.
(3) Decizia se ia cu majoritatea simpla. (4)Decizia se redactează şi trebuie să cuprindă:

a) componenţa nominală a organului decizional/completul, data pronunţării deciziei;
b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor
d) lista probele propuse si a celor administrate;
e) motivele de fapt şi de drept ale deciziei;
f) dispozitivul- masura obligatorie pentru parti;
g) semnăturile tuturor membrilor comisiei/ organului decizional.

(5) Membrul comisiei care a avut o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.


Articolul 80. Deciziile care se pot pronunta

(1). Deciziile luate de organele decizionale in cadrul procedurii disciplinare sunt urmatoarele:
a) fapta exista si se aplica o sanctiune;
b) fapta nu exista in forma descrisa si nu se aplica sanctiune.


(2). Deciziile care se pot lua in cadrul procedurii diferend vizeaza situatiile prevazute in art.29-30 ale prezentului Regulament, armonizate cu dispozitiile Regulamentului intern al +PLUS si ale Statutului +PLUS .

(3). Deciziile ce se pot lua in cadrul eligibilitatii:
a) candidat eligibil;
b)candidat neeligibil, mentionand actul si continutul neeligibilitatii.


Articolul 81. Lămurirea, completarea şi îndreptarea deciziilor

(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei ori acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, oricare dintre părţi poate cere completului comisiei/organului decizional să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.
(2) Dacă prin decizia pronunţată, completul comisiei/organul decizional a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, oricare dintre părţi poate solicita completarea ei.
(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii deciziei şi se soluţionează de acelasi complet al comisiei/organ decizional, prin decizie separată, cu citarea părţilor.
(4) Greşelile materiale din textul deciziei sau alte greşeli evidente care nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi îndreptate, la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în termenul prevăzut de alin. (3), sau din oficiu. Părţile vor fi citate dacă completul comisiei/organul decizional apreciază că este necesar.
(5) Decizia de lămurire sau de completare ori cea de îndreptare se pronunţă de îndată şi face parte integrantă din decizia pe fondul cauzei .
(6) Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lămurirea, completarea sau îndreptarea hotărârii.


Subsectiunea a III-a Dispozitii comune deciziilor


Articolul 82. Comunicarea deciziilor

(1) Decizia va fi comunicată părţilor în termen de cel mult 3 zile de la data motivarii ei.
(2) La cererea oricăreia dintre părţi, comisia/organul decizional îi va elibera o dovadă privind comunicarea deciziei, în condiţiile alin. (1).

( 3) Prezentul articol se aplica atat deciziilor preliminarii(doar la cerere) cat si celor pe fond(din oficiu).

Articolul 83. Efectele deciziei

1) Decizia comunicată părţilor in caz de diferend este obligatorie pana la solutionarea eventualei contestatii.
2) Decizia in procedura disciplinara nu produce efecte pana la solutionarea contestatiei.


Articolul 84. Publicarea deciziilor pe platforma partidului

1) Solutiile pe scurt ale deciziilor de fond luate de catre Comisia Judetene de Integritate si Arbitraj cat si cele luate de Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj se publica pe platforma partidului, incluzand numele partilor si obiectul sesizarii. Daca exista o opinie separata a unui membru din complet, aceasta se publica alaturi de solutie.

2) La cererea partilor(altele decat cele implicate in mod direct), deciziile de fond motivate luate de catre Comisiile Judetene de Integritate si Arbitraj cat si cele luate de Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj se comunica(pe cheltuiala solicitantilor) fara insa a fi comunicate numele, datele de identificare si contact ale partilor sau comisiei.

Sectiunea aVII-a CONTESTATIA


Subsectiunea 1: Competenta de solutionare


Articolul. 85 Procedura disciplinara
(1) Comisia Judeteana de Integritate si Arbitraj (CJIA) este competenta sa judece contestatiile impotriva deciziei de sanctionare luate de Coordonatorul Comunitatii(CC) /Presedintele filialei locale(PFL), Biroul filialei judetene(BFJ).
(2) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa judece contestatiile impotriva deciziei de sanctionare luate de Biroul National(BN) si de Consiliul National(CN).
(3) Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj (CNIA) este competenta sa judece contestatiile impotriva deciziei de solutionare a contestatiilor luate de CJIA.

Articolul 86. Procedura diferend/arbitraj

Comisia National de Integritate si Arbitraj(CNIA) este competenta in aplicarea art. 39 alin. 4 coroborat cu articolul 56 alin. 1 din Statut, pentru solutioneaza contestatiei impotriva deciziilor luate de CJIA potrivit art. 29-32 din prezentul Regulament.

Articolul 87. Procedura eligibilitatii

Comisia National de Integritate si Arbitraj(CNIA) este competenta in aplicarea art. 39 alin. 4 coroborat cu art. 64 alin. 4 din Statut, pentru solutioneaza contestatiei impotriva deciziilor luate de CJIA privind eligibilitatea candidatilor.

Subsectiunea a II-a Termenul Articolul 88. Termenul de exercitare
(1) Contestatia va fi introdusă în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei. Dacă s-a formulat o cerere de indreptare, lamurire, completare , termenul curge de la data comunicării celei din urma decizii.
(2) Termenul de 10 zile se calculeaza de la expirarea termenului general al procedurii de prima etapa, in cazul unor sesizari care au ramas fara raspuns.


Subsectiunea a III-a Forma si motivele contestatiei Articolul 89. Forma contestatiei
(1) Contestatia trebuie sa contina urmatoarele:

a)numele sau denumirea completa a partilor, calitatea, adresa, numarul de telefon, adresa de mail a fiecarei parti;
b) identificarea deciziei contestate cu numarul, data si organismul emitent;
c) o expunere a motivelor care stau la baza contestatiei;
d)temeiul legal al contestatiei, respectiv articolelor din statutul si regulamentul +Plus pe care se intemeiaza;
e)partea trebuie sa indice clar ceea ce solicita, anularea in parte sau totala a deciziei contestate;
f) probele pe care le apreciaza potrivite, de natura a contribui la solutionarea eficienta a litigiului si pe care isi intemeiaza contestatia;
g) semnatura;
h) daca contestia se face de catre un organ de partid, cel care semneaza trebuie sa aiba dreptul de a reprezenta structura.

(2) Contestatia care nu cuprinde prevederile de la alin. 1, este nula . Nulitatea se poate acoperi potrivit alin. 3 din prezentul articol.
3) Comisia trebuie sa notifice partii lipsurile contestatiei si termenul pentru a le corecta, care trebuie sa fie de minim 5 zile. Lipsa retransmiterii contestatiei conforme in termenul mentionat de Comisie echivaleaza cu renuntarea la contestatie.
(4) Daca partea transmite contestatia prin corespondenta electronica , sesizarea trebuie sa fie semnata electronic sau semnata si scanata in format « pdf « si transmisa ca fisier atasat.

(5) Daca partea alege transmiterea contestatiei pe cale postala trebuie sa o trimita impreuna cu probele invocate in atatea exemplare cate parti sunt cat si un exemplar pentru comisia investita cu solutionarea cererii.
Articolul 90. Documentele anexate contestatiei (1)La contestatie trebuie sa fie atasate:
· decizia contestata;
· lista probelor depuse in prima instanta;
· probele noi de care intelege sa se foloseasca.
2) In cazul contestatie la decizia de sanctionare, organismul de conducere care a emis decizia contestata trebuie sa depuna in termenul prevazut de Comisie dosarul cu toate actele si probele care au stat la baza deciziei.
(3) In cazul unei decizii de sanctionare dosarul de la alin. 2 trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a)copie dupa sesizarea sau procesul verbal de autosesizare;
b)copie dupa dovada de comunicare celui vizat de sanctiune a sesizarii/procesul verbal de autosesizare si a adresei prin care se pune in vedere termenul pentru a prezenta intampinarea si probele;
c)copie dupa raportul final al raportorului; d)probele care au fost administrate in cauza; e)copie dupa decizia de sanctionare;
f)copie dupa dovada de comunicare a deciziei de sanctionare.

(4) Refuzul organismului care a luat decizia de a trimite dosarul potrivit alin. (2) si (3) echivaleaza cu vicierea procedurii de administrare a probelor si de aplicare a sanctiunii.

Articolul 91. Motivele contestatiei

(1) Contestația formulată pe procedura disciplinara se poate întemeia pe aspecte precum:
a) procedura de administrare a probelor: li s-a permis partilor administrarea probelor potrivit prezentului Regulament, probele care au stat la baza deciziei sunt admisibile potrivit Regulamentului;
b)procedura de aplicare a sancțiunii: s-a respectat procedura de solutionare a cauzei, este admisibila potrivit Statutului, exista incompatibilitati, s-a respectat procedura de pronuntare; c)existența faptei in forma descrisa.
Contestația nu poate privi opțiunea pentru sancțiunea aplicată. Nu se poate intemeia exclusiv pe necesitatea aplicarii unei sanctiuni mai usoare sau mai grave.

(2) Contestatia formulata in procedura de diferend se poate intemeia pe aspecte precum procedura de administrare a probelor sau pe fondul cauzei.


Subsectiunea a IV-a Solutionarea


Articolul 92. Verificarea inadmisibilitatii

Comisia Judeteana sau Nationala de Integritate si Arbitraj verifica inadmisibilitatea sesizarii in cadrul contestatiei doar in cazul dosarelor unde a fost o decizie preliminara de admisibilitate cu ocazia fondului.

Articolul 93. Procedura

(1) Dispoziţiile de procedură privind comunicarea actelor si a probelor, depunerea intampinarii, admisibilitatea si administrarea probelor prevazute la titlul II, sectiunea a IV-a subsectiunea a III- a cat si la sectiunea a V-a se aplică şi în contestatie, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol.
(2) In cadrul contestatiei nu pot fi emise pretentii noi.
(3) In cadrul contestatiei nu exista raportor. Procedura este indeplinita de completul Comisiei. Articolul 94. Solutionarea si deciziile in contestatie
Dispoziţiile de procedură privind dezbaterile, pronuntarea, redactarea, completarea, lamurirea deciziilor, comunicarea prevazute la Titlul II sectiunea aVI-a se aplică şi în contestatie, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol.


Subsectiunea aV-a Deciziile specifice contestatiei Aricolul 95. Deciziile specifice procedurii disciplinare
Deciziile specifice procedurii disciplinare sunt urmatoarele:
A. Respingerea contestatiei si mentinerea deciziei.
B. Admiterea contestatiei, ceea ce da posibilitatea completului sa dispuna: a)anularea deciziei de sanctionare, cu retinere spre resolutionare , caz in care:
i) fapta exista, se corecteaza lipsa privind procedura de administrarea a probelor sau procedura de aplicare a sanctiunilor si se trimite la organul de sanctionare pentru a lua o decizie de sanctionare;
ii) fapta nu exista in forma descrisa.
b) anularea deciziei prin care nu s-a aplicat sanctiunea, cu retinere spre judecare caz in care:
i) fapta exista si se impune luarea unei sanctiuni, urmand sa trimita organului sanctionar pentru a decide sanctiunea.


Articolul 96. Decizii specifice procedurii diferend Decizii specifice procedurii diferend sunt :

a) Respingerea contestatiei
b) Admiterea contestatiei si retinand spre resolutionare, pronunta o solutie conforma cu Statutul si Regulamentul Intern al partidului +PLUS.

Articolul 97. Deciziile specifice procedurii de eligibilitate

A. Respingerea contestatiei si mentinerea deciziei;
B. Admiterea contestatiei si, retinand spre resolutionare, pronunta:
a) candidat eligibil;
b)candidat neeligibil, mentionand actul si continutul neeligibilitatii.


Sectiunea aVIII-a CHELTUIELI

Articolul 98. CHELTUIELILE DE JUDECATA

(1) Cheltuielile de judecata constau in: sumele de bani reprezentand comunicarea inscrisurilor prin factorii postali (public sau privat), cheltuieli de transport, taxe administrative, traduceri, legalizari de acte, onorarii de avocati (acolo unde partile aleg sa fie reprezentate de catre acestia), onorarii experti, cheltuieli de transport, de legalizare a actelor, taxe administratiev pentru obtinerea unor acte, etc
(2) Partile trebuie sa faca dovada existentei si intinderii acestor cheltuieli prin inscrisuri justificative, cel mai tarziu la data dezbaterilor finale.
(3) Partea care pierde va fi obligata, doar la cererea expresa (la termenul de dezbateri) a partii care a castigat, sa ii plateasca eventualele cheltuieli efectuate.
(4) Partea care pierde, va fi obligata la plata cheltuielilor (reprezentand taxele postale efectuate pentru comunicarea inscrisurilor), taxe administrative, traduceri, legalizari, cheltuieli de transort efectuate de catre organul sanctionator/comisie/raportor, in contul partidului +PLUS

Anexa 1 – Adrese de email pentru comunicarile oficiale

 


Comisia Nationala de Integritate si Arbitraj cnia@ro.plus

Biroul National bn@ro.plus

Consiliul National cn@ro.plus