Rural PLUS

Echipa Rural PLUS, condusă de George Cățean, membru al Biroului Național PLUS, își propune să sprijine membrii PLUS să se organizeze în zonele rurale, dar și să pregătească cât mai bine candidații din mediul rural pentru alegerile locale.

Echipa Rural PLUS organizează periodic întâlniri cu fermierii și locuitorii satelor pentru a identifica soluțiile și proiectele necesare dezvoltării mediului rural.

Conform primelor propuneri de măsuri pentru o viitoare guvernare, cuprinse în documentul PLUS ACUM și lansate de Comisia Națională de Politici și Programe (CNPP), zonele rurale dețin un potențial extraordinar de creștere strategică pentru România, care trebuie valorificat, asigurând coerenţa între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală.

PLUS își propune să dezvolte un sector agroalimentar durabil, inovativ și competitiv, centrat pe prelucrarea și exportul de produse cu valoare adăugată ridicată, pentru a contribui astfel la asigurarea securității alimentare la nivel național și la impunerea României ca jucător competitiv important în comerţul agroalimentar european și internațional.