Secretariatul General

Secretariatul General coordonează activitatea organizatorică, de comunicare internă, gestionează activitatea de resurse umane, pregătește lucrările organelor de conducere de la nivel național, și îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern.

Secretariatul General este condus de un Director Executiv, care este desemnat de către Biroul Național, la propunerea Președintelui Partidului. Rolul Directorului Executiv este de a asigura gestionarea curentă a activităților Partidului, inclusiv a personalului angajat, potrivit dispozițiilor prezentului Statut și a Regulamentului Intern.

De asemenea, Directorul Executiv asigură implementarea și gestionarea platformei interne de comunicare a Partidului și ia parte la ședințele Biroului Național și la ședințele Consiliului Național, fără a avea însă drept de vot.