Silviu Iordache

A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale și un master în Managementul Proiectelor Internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice București.

După încheierea studiilor, a activat în mediul antreprenorial, dezvoltând afaceri în domeniul telecomunicațiilor și în cel al energiei regenerabile și dobândind astfel o experiență considerabilă în management și în relația cu autoritățile locale.

A fost, de asemenea, consultant senior fonduri europene, ocupându-se cu elaborarea de proiecte și studii de fezabilitate pentru accesarea fondurilor nerambursabile cu finanțare europeană.

În prezent, este director general al Panosol Power SRL, o firmă specializată în energie regenerabilă, pe care a înființat-o în 2012 printr-un proiect finanţat din fonduri europene. Este membru al filialei PLUS Buzău.

Curriculum Vitae